Til neste år kan opprydiingsarbeidet ved Lunckefjell-gruven starte. Foto: Bjarki Friis, Store Norske.

Syv entreprenører vil rydde Lunckefjell-gruven på Svalbard

Sju av de åtte forhåndskvalifiserte entreprenørene har levert tilbud for oppryddingsarbeidet ved Lunckefjell-gruven.

Store Norske velger endelig entreprenør over nyttår, skriver gruveselskapet i en pressemelding.

– Det er positivt å se så stor interesse rundt dette viktige oppdraget, og vi setter pris på den grundige jobben entreprenørene har lagt ned i tilbudsfasen. Vi går nå i gang med å vurdere de ulike tilbudene. Det er spesielt verdt å nevne at kravet til HMS er satt meget høyt, og at vi har store krav til oppgaveforståelse. Dette vil bli vektlagt i evalueringen, sammen med pris, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske Spitsbergen Kulkompani.

Store Norske har til hensikt å signere kontrakt for oppdraget over nyttår forutsatt bevilgning til gjennomføring i statsbudsjettet for 2019. Oppryddingsprosjektet følger Regjeringens vedtak i statsbudsjettet for 2018–2019 om å avvikle Svea og Lunckefjell, og tilbakeføre gruvesamfunnene på Svalbard til naturen, skriver Store Norske.

Lunckefjell ble åpnet i 2014, mens Svea har levert kull som råvare til industrien i 100 år. Oppdraget innbefatter kun Lunckefjellgruva, og ikke Svea Nord-gruva og uteområdene i Svea. Alt arbeid i Lunckefjell skal være ferdigstilt høsten 2020, men mye av arbeidet forventes utført i 2019. Målet er at avviklingen skal skje på en kostnadseffektiv måte, og i så stor grad som mulig til nytte for lokalsamfunnet.

Følgende entreprenører har levert tilbud:

– AF Gruppen AS (Decom og Anlegg i samarbeid)

– Skanska Norge AS

– Leonhard Nilsen & Sønner AS

– Contexo AS

– Gjermundshaug Gruppen AS

– Tverås Maskin & Transport AS

– BetonmastHæhre AS