Syltern lavest på Tingvoll-vei

Statens vegvesen har mottatt ni tilbud for bygging av ny vei mellom Meisingset og Håkkåssaga i Tingvoll kommune, og Johs J. Syltern ligger best an.

Her er tilbudene:

* Arbeidsfellesskap Mekvik Maskin AS og Vatn Maskinstasjon AS: 138.771.339,45

* Røstad Entreprenør AS: 159.802.092,30

* M3 Anlegg AS: 144.110.840,00

* Bertelsen & Garpestad AS: 155.304.128,00

* Contexo AS: 143.191.855,50

* NCC Norge AS : 150.668.264,00

* K.A. Aurstad AS: 149.499.506,85

* Gjermundshaug Anlegg AS: 136.448.866,58

* Johs. J. Syltern: 134.964.027,00

- Nå skal vi kontrollregne og vurdere kvalifikasjonene til tilbyderne. Vi inngår kontrakt tidligst om en måned, og vi håper på oppstart før sommerferien, forteller prosjektleder Odd Helge Innerdal i en pressemelding.

Kontrakten er den andre vegbyggingskontrakten for rv.70 Tingvoll-Meisingset, og innebærer bygging av cirka 5 kilometer vei, 1,5 km gang- og sykkelvei, tre betongunderganger, en ny bru på Meisingset, og 3,4 km tilkomstveier/driftsveier.

Ny vei gir bedre trafikksikkerhet og framkommelighet

Statens vegvesen bygger ny vei mellom Tingvoll og Meisingset for å bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten. De er allerede i gang med å bygge ny vei på den første strekningen mellom Saghøgda og Håkkåssaga.