Syltern lavest på rv 70-parsell

Statens vegvesen har mottatt ti tilbud for bygging av ny veg mellom Håkkåssaga og Saghøgda i Tingvoll kommune, og Johs. Syltern ligger best an.

Parsellen er en del av ny rv.70 Tingvoll-Meisingset, og kontrakten omfatter i hovedsak bygging av ca. 3,8 km ny riksveg og ca. 1 km gang-/sykkelveg.

Prosjektleder Odd Helge Innerdal er godt fornøyd med konkurransen.

- Nå skal vi vurdere kvalifikasjonene til tilbyderne og kontrollregne. Vi inngår kontrakt tidligst om en måned, og vi håper på oppstart før jul.

Her er tilbudene

  • Johs. 7 Syltern AS: 80.944.654,00
  • AF. Mekvik Maskin og Vatn Maskinstasjon: 81.160.678,16
  • BL. Entreprenør AS: 83.094.780,19
  • AF Gruppen Norge AS: 117.882.557,06
  • M3 Anlegg AS: 135.440.488,70
  • Røstad Entreprenør AS: 125.312.144,00
  • Gjermundshaug Anlegg AS: 84.800.864,00
  • Scandinavian Roadconstruction AB: 131.195.815,00
  • K.A. Aurstad AS: 99.948.999,50
  • Bertelsen & Garpestad AS: 99.253.243,00

Totalt fire entrepriser
Bygging av ny veg mellom Håkkåssaga-Saghøgda er den andre av totalt fire entrepriser. Den første entreprisen var skogrydding fra Venåssaga til Saghøgda, der det nå skal bygges ny veg. Det blir også en entreprise for resten av parsellen med vegbygging fra Håkkåssaga til Meisingset. Den siste entreprisen blir støytiltak langs hele strekningen, og målet er at det skal være ferdig samtidig med vegen. Byggetiden er beregnet til 2-2,5 år.

Den nye vegen vil gi bedre trafikksikkerhet og framkommelighet. Ny trasé følger i hovedsak eksisterende riksveg 70 med bredde­utvidelse, nye avkjørsler og underganger. Prosjektet har en totalkostnad på ca. 500 millioner kroner inkludert mva.