Illustrasjon: Statens vegvesen

Sykkelveiplaner går gjennom hager i Bergen

I Statens vegvesens planer for ny sykkelvei i Bergen er det lagt inn separate sykkel- og gangveier, en oppgradering av gammel bilvei, samt samlevei for naboene. Planene går gjennom flere hager.

Det skriver Bergens Tidende i en artikkel.

Etter at siste del av Knappetunnelen åpnet i 2015, har biltrafikken i Bjørgeveien i Bergen, ifølge artikkelen omtrent halvert seg fra 20.000 til 10.000 biler daglig. Men i Vegvesenets planer for området ligger det utbedringer av veien som går på bekostning av naboene.

Selv om det primært er et sykkelprosjekt, ønsker Vegvesenet samtidig å benytte anledningen til å oppgradere bilveien samtidig. Den skal fungere som avlastningsvei for Knappetunnelen hvis den må stenges. Det skal også etableres separat sykkel- og gangvei, og for å minske krysningspunkter i den nye bilveien, foreslås en samlevei fra innkjørslene langs veien.

Les hele planforslaget her.

Gjennom hagen

For å få plass til både bilvei, sykkelvei og nytt fortau i tillegg til samleveiene, mener Statens vegvesen at de må benytte seg av hagene til flere av beboerne i området.

«For flere eiendommer langs traseen innebærer planforslaget at deler av eiendommen er foreslått omregulert til ulike vegformål. For noen eiendommer innebærer dette mindre arealinngrep i tilgrensende hager, mens det for andre også innebærer riving av bolig, garasjer og uthus [ ...]», står det i planforslaget.

– De foreslår bilvei rett gjennom hagen vår, åtte meter inn på tomten. Vi mister utearealet og får en bilvei tett inntil huset, sier nabo Katrine Thorsen til Bergens Tidende.

Klaget

Statens vegvesen mener trafikkmengden på disse veiene blir så liten at de ikke anser det som farlig for trafikksikkerheten. Senioringeniør Frode Aarland ved Statens vegvesen sier til avisen de har forsøkt å finne løsninger som gir minst mulig konsekvenser for naboene.

– Vi har forståelse for at grunneiere som blir berørt reagerer på det. Men i et slikt prosjekt får det uansett konsekvenser for noen. Vi har jobbet for å minimere inngrepene og har laget en plan hvor konsekvensene blir minst mulig, sier Aarland.

Allerede i januar 2016 ble planen lagt ut for offentlig ettersyn. Flere av naboene langs Bjørgeveien gikk sammen om en felles klage.

I midten av desember fikk naboene tilsendt planene for andre gangs høring. Fristen for tilbakemelding på forslaget ble satt til mandag 8. januar.

46 personer i nabolaget har gått sammen om en felles klage på forslagget.

– Den nye planen er nesten lik den forrige. Det virker som de ikke har tatt hensyn til, eller ikke forstått, innspillene våre, sier Thorsen.