Sykehusbygg søker ambisiøs og dyktig prosjektleder

Sykehusbygg HF ble stiftet som et felleseid helseforetak i november 2014, eid av de fire regionale helseforetakene. Sykehusbygg HF skal sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging- og bygging på et høyt internasjonalt nivå. Sykehus-Norge har ansvar for en bygningsmasse på nesten 5 millioner kvadratmeter og med samlede investeringsplaner på rundt 10 milliarder kroner årlig i de nærmeste årene. Sykehusbygg HF skal bidra til fremtidsrettet utvikling av sykehusutbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring, og skal være en ressursleverandør for de øvrige helseforetakene. Sykehusbygg HF skal utføre tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter og tjenester innenfor eiendomsområdet.

Firma Sykehusbygg
FylkeTrøndelag, Oslo
StedOslo eller Trondheim
Søknadsfrist06.01.2019

Til pågående og fremtidige prosjekter i Sykehusbygg søker vi nå en ambisiøs og dyktig prosjektleder.

Det søkes etter en prosjektleder med erfaring fra større utbyggingsprosjekter, som skal lede gjennomføringen av sykehusprosjekter i vår prosjektportefølje, i både planlegging- og byggefase. I tillegg vil det kunne påregnes utviklingsoppgaver knyttet til kunnskapsutvikling og -formidling.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Lede og organisere prosjektet innenfor avtalte rammer og i henhold til vedtatte mål.
 • Bistå i utarbeidelse av byggherrens beslutningsunderlag
 • Følge opp og rapportere framdrift, organisering og samarbeid, økonomi og leveranser til byggherren
 • Koordinere tjenester mellom byggherre, leverandører og Sykehusbygg
 • Sikre god informasjon, samarbeid og kommunikasjon mellom aktørene; oppdragsgiver, brukere, utførende og eksterne samarbeidspartnere
 • Sørge for at prosjektet utvikles i samsvar med anerkjente metoder, prinsipper og løsninger
 • Følge opp at kontraktspartnerne ivaretar sine kontraktsmessige forpliktelser, herunder forpliktelser innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), byggherreforskriften og offentlige krav
 • Bidra med kunnskap internt i prosjektet og til Sykehusbygg HF sentralt

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdannelse fra universitet/høyskole
 • Erfaring med å lede store, komplekse byggeprosjekter
 • Dokumentert gjennomføringskraft, og kan vise til gode resultater
 • God kjennskap til tidligfaseplanlegging, og ulike gjennomføringsmodeller
 • Erfaring med prosjektgjennomføring med høy grad av standardisering, industrialisering, digitalisering og BIM
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper vil bli vektlagt. Som prosjektleder er du leveransedyktig og helhetstenkende, og vektlegger effektivitet og systematikk. Du er strukturert og med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, er en lagspiller og en driver av prosesser.

Arbeidssted vil være ved hovedkontoret i Trondheim eller i Oslo. Reisevirksomhet må påregnes.

Sykehusbygg HF tilbyr konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår. Sykehusbygg har verdiene «Kunnskapsrik, effektiv og pålitelig» og er en lærende organisasjon der deling av kunnskap står sentralt. Sykehusbygg HF har dyktige og dedikerte medarbeidere, og vi søker en som kan identifisere seg med verdigrunnlaget og bidra til videre utvikling av Sykehusbygg HF som nasjonalt kompetansemiljø innenfor sykehusplanlegging –og bygging. Dette for å kunne utvikle og bygge framtidens sykehus.

Søknadsfrist: 06.01.2019

For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken «Søk her». Du skal da fylle ut et skjema med personalia, samt laste opp nødvendig dokumentasjon. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

For nærmere informasjon om stillingen så kan du ta kontakt med sjef for Prosjektavdelingene Marte Lauvsnes på telefon 970 41 181 eller vår rådgiver i Capus, Steinar Nilsen, telefon 99 10 04 36.

Søk her

Vis flere stillinger: