Sydskogen skole

Picasa

Sydskogen skole er Norges første svanemerkede skole og Bermingrud Entreprenørs første massivtreprosjekt.

Fakta

Sted: Røyken

Prosjekttype: Skole nybygg

Bruttoareal: 5.372 kvadratmeter

Byggherre: Røyken Eiendom

Byggherrerepresentant: Asplan Viak

Totalentreprenør: Bermingrud Entreprenør

Kontraktsum eks. mva.: 120 millioner kroner

ARK: tegn3

Rådgivere: RIB: Pro-Consult l RIBr, RIG, RIMiljø: ÅF Engineering l RIE: ECT l RIEnergi, RIByFy: EM Teknikk Energi l RIV: Sweco l RIA:Brekke & Strand l Prefab Massivtre: Mayr Melnhof Holz l Prefab Massivtrekoordinator: Techwood l Svanemerking: Miljømerket Norge

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider, Forskaling og betong: Oskar og Tormod Wike l Oppmåling: Asker oppmåling l Hulldekker: Loe l Massivtre: Byggmester Øystein Henriksen l Radonduk: Radonmannen l Konstruksjonsstål: SIAS l Gulvstøp: Vinstra Sementpuss l Gulvavretting/ Gulvsparkling: Lydgulvsystemer l Veksthus: BBBL Solutions l Varmepumpe/energisystemer: Winns l Brannsikring: Bygg og Brannsikring Buskerud l Tømrer: Granitt Entreprenør/J&J Eiendom & Invest l Vinduer: Norgesvinduet Bjørlo l Taktekker: Protan Entreprenør l Glass og aluminium: H-Glass l Faste innredninger: Krogsæter l Maler/Flis: Bygg & Mal l Solskjerming: Kvint Blendex l Gulvbelegg: Industribelegg l Himlinger: Arne Himling l Lås og beslag: Dormakaba l Elektro: Olaf Helge Ask l Rørlegger: Assemblin l Ventilasjon: Bryn Byggklima l Heis: Kone l Utomhus: Kompan Norge/Stene Johansen l Fasade bak treverk: Equitone

Denne høsten kunne omtrent 130 skolebarn og lærerne deres starte et nytt skoleår i Norges aller første svanemerkede skole i Røyken kommune. Sydskogen skole er bygget for i underkant av 400 elever og rundt 40 lærere, har passivhusstandard og er, foruten underetasjen, bygget i massivtre.

Svanemerket stiller krav til gode miljøegenskaper for selve bygget, men også til helseaspekter som dagslys, ventilasjon og akustikk innendørs, samt strenge dokumentasjonskrav for at ingen bestanddeler av bygget skal være produsert med problematiske kjemikalier.

Prosjektleder Helge Toft hos totalentreprenør Bermingrud Entreprenør forteller at dette ikke bare var første gang entreprenøren har bygget en svanemerket skole, men også første gang de bygger i massivtre.

– Det har vært mange utfordringer på en gang og stramme miljøkrav, men det har vi klart å løse. Det er spennende med Bermingruds første massivtrebygg. Massivtre er et fint materiale å jobbe med, og det fører til lettere innfesting, mindre boring og mindre støv. Det er bedre inneklima under bygging når vi bygger med massivtre, og siden vi har brukt ferdigmonterte bærende vegger og skillevegger, er det også mindre avfall, forteller Toft.

Entreprenøren har brukt litt under 900 prefabrikerte massivtreelementer i prosjektet, og det har blant annet vært fokus på tidligfaseprosjektering, slik at mye av den nødvendige boringen har latt seg gjøre på fabrikk.

Svanemerket

Da Bermingrud signerte kontrakt med byggherre Røyken Eiendom i oktober 2017 om bygging av nye Sydskogen skole, hadde hverken entreprenør eller byggherre praktisk erfaring med Svanemerket for bygg fra før av. Byggherre Røyken Eiendom ville få skolen miljøsertifisert, og valget falt da på Svanemerket.

– BREEAM er nok mer renommert, men dette er jo ikke et bygg vi skal selge videre eller leie ut til en privat aktør; det er en skole. Vår konklusjon var da at Svanemerket var like bra, og vi hadde hverken jobbet med BREEAM eller Svanemerket før, så erfaringsmessig gjorde det ikke noen forskjell for oss, forteller Ola Mæhlum i Røyken Eiendom.

Selv om prosjektleder Helge Toft hos Bermingrud vedgår at de kanskje kunne ha priset risikoen for Svanemerket noe høyere enn de endte opp med, forteller både entreprenør og byggherre at det har gått greit å bygge i henhold til den nordiske sertifiseringsordningen.

– Det koster jo penger; det er ikke noen hemmelighet. Det aller største punktet for oss her har vært avklaring av alle materialprodukter, og det har blant annet ført til at vi har vært nødt til å bytte ut enkelte materialer med dyrere alternativer, men det er egentlig bra at vi presses til å velge mer miljøvennlige materialer. Vi måtte også jobbe veldig for å finne en glass- og aluminiumleverandør som kunne dokumentere en viss grad av resirkulering, og det var en utfordring å finne brannhemmende stoffer som også var svanemerkegodkjent, forteller Toft.

Ikke bare materialene, men også en del utforming er diktert av sertifiseringsordningen.

– Kravene til lysinnslipp har ført til at det er mer glass i dette bygget og at vinduene er hevet for å slippe inn mer dagslys, sier Toft.

Fjellstøtt

Det var like over nyttår 2018 at Bermingrud kunne sette spaden i jorda på en ferdig rivetomt hvor gamle Sydskogen skole hadde stått. Røyken-området har soner med mye radon i grunnen, så entreprenøren måtte forsikre seg om at det ikke var risiko for radongass på prosjektet før de begynte grunnarbeidene. Undersøkelsene viste ingen nevneverdige mengder radon, så prosjektet kunne heldigvis fortsette som planlagt.

Mesteparten av skolen er direktefundamentert til fjell med god hardhet og beskaffenhet. Det har bare vært nødvendig med fem stålkjernepeler til fjell helt nordøst i bygget. Nesten hele underetasjen ligger under bakken, så omtrent 3.500 kubikkmeter fjell måtte sprenges ut for å gjøre plass til bygget. Denne etasjen er bygget med yttervegger og gymsalvegger i betong, men innvendige skillevegger i massivtre. Massivtreet tar også helt over så snart man kommer opp fra bakken. Det er også brukt omtrent 30 tonn stål i bygget.

– Vi er stolte av den endelige kvaliteten i dette bygget. Vi var spesielt spente på overflatene på massivtreet som har stått eksponert gjennom byggeperioden, men det synes vi har gått veldig bra. Vi har hatt fokus på fuktoppsuget i masivtreveggene, men det har vi løst godt ved hjelp av fuktbeskyttelse i overgangen mellom massivtre og betong helt i bunnen. Det har fungert veldig bra, sier Toft.

Foruten en arbeidsulykke i forbindelse med brakkemonteringen, har ikke vært noen ulykker under byggingen av Sydskogen skole. Toft innrømmer dog at det ikke har vært enkelt å bygge på en trang skogstomt med flere nivåforskjeller og liten plass.

– Det er et lite område med mange støttemurer og en liten kolle som er bevart på tomten. Det har hindret mye inntransport, og det har vært utfordrende. Det har vært mye bruk av tårnkran for å løfte inn materialer, forteller prosjektlederen.

Tårnkranen har gått på strøm, og foruten noen mobilkraner har alle maskinene i prosjektet enten gått på elektrisitet eller biodiesel.

Grønn bygging og grønn drift er også noe som går igjen i det ferdige skolebygget.

Inspirerende prosjekt

Ola Mæhlum i Røyken Eiendom understreker at det er viktig for den kommunale utbyggeren å ha en god miljøprofil, og han håper også at satsingen er noe som barneskoleelevene på Sydskogen kan hente inspirasjon fra.

– Det er absolutt et håp. Blant annet i veksthuset på skolen ønsker vi at de skal lære om og se at ting vokser og gror, og vi håper at de både kan ta lærdom og inspirasjon fra skolen, sier han.

Veksthuset på taket til Sydskogen skole er et stort drivhus i plast, hvor veggene er isolert med såpebobler, og er et oppsiktsvekkende og barnevennlig tilskudd til den miljøbærekraftige undervisningen ved skolen. Mæhlum forteller at de er stolte av den nye skolen i kommunen, og responsen fra brukerne har vært god.

– Jeg har snakket med både foreldre og elever, og de er kjempefornøyde. Dette er absolutt noe vi er stolte av, sier han.

Han regner Røykens første svanemerkede skole som en suksess, og tror ikke det blir siste gang kommunen satser på Svanemerket.

Bermingrud Entreprenør har også tilegnet seg ny og verdifull kompetanse på sertifiseringsordningen, og Helge Toft er godt fornøyd med entreprenørens første svanemerkeprosjekt.

– Det har blitt et veldig bra bygg, og vi er rett og slett stolte av hva vi har overlevert her. Det er litt småting som må fikses i igangkjøringen, men brukerne er nok veldig fornøyde med ny skole, sier Toft.


Flere prosjekter