Frøseth har ni uttak for pukk og grus på Innherred i Nord-Trøndelag og et asfaltverk i Verdal. Bildet er fra Hello pukkverk i Verdal. Foto: Frøseth
Frøseth har ni uttak for pukk og grus på Innherred i Nord-Trøndelag og et asfaltverk i Verdal. Bildet er fra Hello pukkverk i Verdal. Foto: Frøseth

Swerock kjøper Frøseth

31. mai inngikk Swerock AS en avtale om å kjøpe 100 prosent av aksjene i Frøseth AS.

Karl-Gunnar Karlsson, administrerende direktør i Swerock. Foto: Klas Andersson.

Karl-Gunnar Karlsson, administrerende direktør i Swerock. Foto: Klas Andersson.

Frøseth er et selskap hjemmehørende i Verdal med virksomhet innen pukk, grus og asfalt. Selskapet har ni uttak for pukk og grus på Innherred i Nord-Trøndelag og et asfaltverk i Verdal.

- Dette er en viktig satsing for Swerock og Peab. Vi kjenner godt til Frøseth og gjør dette oppkjøpet fordi Frøseth er et veldrevet selskap med dyktige ansatte og gode lokasjoner. Jeg vil ønske de ansatte i Frøseth velkommen til Swerock og Peab-familien, sier administrerende direktør Swerock Karl-Gunnar Karlsson i en pressemelding.

- Gjennom oppkjøpet av YITs nordiske virksomhet innen asfalt og pukk og grus i 2020, styrket vi Swerocks tilstedeværelse i Norge. Med oppkjøpet av Frøseth styrker vi vårt nærvær i Trøndelag. Vi gjør disse satsingene fordi vi har tro på Trøndelag og Norge. Det kommer hele Peab til gode, påpeker Karlsson.

- Som eiere av Frøseth var vi kommet til et veiskille. Vi kjenner Swerock og Peab godt og vi er veldig tilfreds med at de blir nye eiere. Med sin størrelse og kompetanse har Swerock de beste forutsetninger for å utvikle virksomheten videre, sier Arild Frøseth, daglig leder og deleier i Frøseth AS i meldingen.

Arild Frøseth, daglig leder og deleier i Frøseth AS. Foto: Frøseth

Arild Frøseth, daglig leder og deleier i Frøseth AS. Foto: Frøseth

Arild Frøseth vil fortsette som daglig leder i selskapet.

Oppkjøpet forutsetter godkjenning av Konkurransetilsynet. Transaksjonen forventes gjennomført i andre halvår 2021.