– Etter en periode med lavere aktivitetsnivå, opplevde vi bedring i alle markeder i andre kvartal, sier administrerende direktør Grete Aspelund i Sweco Norge. Foto: Sweco Norge

– Etter en periode med lavere aktivitetsnivå, opplevde vi bedring i alle markeder i andre kvartal, sier administrerende direktør Grete Aspelund i Sweco Norge. Foto: Sweco Norge

Sweco Norge løftet resultatet i andre kvartal

Økt aktivitetsnivå i andre kvartal bidro til å løfte resultatene for Sweco Norge.

Sweco Norges driftsresultat (EBITA) for andre kvartal endte på 65,2 millioner kroner, mot 27,1 millioner kroner i samme periode i 2020. EBITA-marginen ble 9,4 prosent i kvartalet, mot 4,4 prosent i andre kvartal 2020.

– Etter en periode med lavere aktivitetsnivå, opplevde vi bedring i alle markeder i andre kvartal. Jeg vil takke alle medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere for innsatsen som har ført til en rekke nye prosjekter og leveranser som vi er stolte av. Sweco har en sterk ordrebok, og kombinert med et høyere aktivitetsnivå, ser vi lyst på høsten, sier administrerende direktør Grete Aspelund i Sweco Norge i en pressemelding.

Driftsresultatet for første halvår ble på 118,9 millioner kroner, like under nivået fra samme periode i 2020. Driftsresultatet tilsvarer en margin på 8,6 prosent, mot 9,3 prosent for samme periode i 2020.

Driftsinntektene for første halvår ble 1.377,2 millioner kroner, en forbedring fra 1.315,9 millioner kroner for samme periode i 2020.

– Første halvår hadde en negativ kalendereffekt av en mindre arbeidsdag. For andre kvartal isolert steg driftsinntektene til 692,0 millioner kroner, fra 621,6 millioner kroner i samme periode i 2020. Kvartalet hadde en positiv kalendereffekt av tre flere arbeidsdager, skriver selskapet.

Sweco Group, som har virksomhet i 14 land i Europa, leverte et resultat (EBITA) for andre kvartal på 529 millioner kroner svenske kroner, en forbedring fra nivået på 495 millioner i samme kvartal i fjor. Justert for kalendereffekter i andre kvartal, var EBITA ned ni prosent, sammenlignet med samme periode i 2020.

For første halvår sank EBITA til 1,070 millioner svenske kroner, fra 1,125 millioner kroner i 2020. Justering for kalendereffekter ga en nedgang på to prosent i EBITA i andre kvartal.

Driftsinntektene økte til 5,643 millioner svenske kroner i andre kvartal, fra 5,489 millioner i samme periode i fjor, mens inntektene for første halvår var 11,181 millioner svenske kroner. Nivået i samme periode i 2020 var 11,170 millioner svenske kroner.