Daglig leder Lars Reitan i Svevia Norge. Foto: Svevia

Svevia Norge vant veikontrakt i Trøndelag

Svevia Norge vil de neste fem årene gjøre drift og vedlikehold av alle fylkesveier i Røros-kontrakten på oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune.

Det skriver Svevia Norge AS i en pressemelding onsdag.

– Vi har hatt ansvar for drift og vedlikehold av fylkesveiene i Røros-området siden 2013, og er godt kjent med de utfordringer som gjelder i Røros, Tydal, Holtålen, og Midtre Gauldal. Vi er glade for at vi har fått fornyet tillit i fem nye år. Nytt i kontrakten er at ansvar for drift og vedlikehold av fylkesveiene i Selbu også er tillagt kontrakten, sier Lars Reitan, daglig leder for Svevia Norge.

Røros-kontrakten omfatter ansvar for 501 kilometer vei totalt, fordelt på 483 kilometer fylkesvei og 18 kilometer gang- og sykkelvei. Etter de første fem årene er det også en mulighet for kontraktsforlengelse i ytterligere to pluss ett opsjonsår.