Arkivfoto

Svevia fortsetter vegvedlikeholdet på Helgeland

Statens vegvesen har signert ny kontrakt med Svevia Norge om drift og vedlikehold av fylkesvegene i kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal.

I tillegg til fylkesvegnettet skal entreprenøren drifte og vedlikeholde rv. 73 mot Sverige, ca. fem kilometer gang- og sykkelveg og tunnelene Toventunnelen og Tosentunnelen.

Kontraktsperioden strekker seg fra 1. september 2016 til 31. august 2021. 

Fire aktører leverte tilbud på oppdraget:

Svevia Norge AS: 214.857.350,00
Kolbjørn Nilsskog AS: 343.838.370,00
NCC Roads AS: 251.456.424,60
Mesta AS: 219.135.795,00