Svevia fortsetter med driftskontrakt Mosjøen

Svevia Norge AS har levert det laveste anbudet til Statens vegvesen på driftskontrakt 1803 Mosjøen.

Oppdraget omfatter vinter- og sommerdrift av de fylkeskommunale vegene i driftsområde Mosjøen, samt riksveg 73 Trofors-Krutfjellet i perioden 2016-2021. Svevia har hatt driftskontrakten for dette området siden 2011. Svevia har i tillegg tilsvarende kontrakter med Statens vegvesen i Røros-området og i Gauldal/Oppdal, samt driftsdelen av utviklingskontrakt E6 Helgeland som underleverandør i til Hæhre Entreprenør.

– Vi er kjempeglade for at vi klarte å fornye kontrakten i Mosjøen. Vi har levert kvalitet og gjort en god jobb, og dette viser at vi er en pålitelig og en langsiktig tenkende aktør i det norske vegvedlikeholdsmarkedet, sier Lars Reitan som er daglig leder for Svevia Norge AS i en pressemelding.

Driftsområdet omfatter totalt 469 kilometer veg som vintertid skal brøytes og strøes, eller halkbekämpas som det heter på svensk. Sommerstid består oppdraget av drift og vedlikehold av blant annet skilt, rekkverk, stikkrenner, grøfter, kantklipp og betydelig skoging langs vegene. Kontraktsverdien er på cirka 43 mill kr per år.

– Markedet innenfor anlegg, drift og vedlikehold på Helgeland er svært interessant. Vegene er utfordrende å drifte og det er et stort vedlikeholdsetterslep både på fylkesveger og riksveger. Vi ser også fordeler med nærheten til vårt femten år lange oppdrag for Hæhre Entreprenør på E6 og E12 i området Mo i Rana. Mosjøen betyr også ekstra mye for Svevia Norge AS, ettersom det var det første oppdraget og starten for selskapet i Norge.