Sverresborg kirkesenter

Etter drøyt et års byggetid, står nye Sverresborg kirkesenter på Byåsen i Trondheim ferdig. Byggetiden er bare toppen av et isfjell av for-
historie. Realiseringen av kirkebygget handler om mange tiår med innsamlinger, bønner, hardt arbeid, utsettelser og forsinkelser.

Fakta

Sted: Sverresborg, Trondheim

Prosjekttype: Kirkesenter

Kontraktssum eks mva:
16,5 millioner kroner

Bruttoareal: 500 kvm

Tiltakshaver: Sverresborg menighet

Totalentreprenør:
Børset & Bjerkset Entreprenør

Arkitekt:
Stein Halvorsen arkitektkontor

Prosjektleder: Faveo Prosjektledelse

Rådgivere: RIB: Harboe og Leganger l RIBr: Cowi

Underentreprenører/leverandører: Rørlegger: Harald Larsen l Ventila-
sjon: Teknisk Ven-tilasjon l Elektro: Løkken l Grunnarbeid: Winsnes Maskin og Transport l Stålarbeider og rekkverk: Moum l Blikkenslager: Støren Stål l Taktekking: Mestertak Entreprenør l Heis: TKS Heis l Byggevarer: Byggmakker Støren

I slutten av mai gjenstår ennå istandsetting av uteområder og innredning, men søndag 15. juni skal menigheten ta det etterlengtede huset til 16 millioner kroner i bruk. Den offisielle innvielsen skjer i begynnelsen av september.

Det nye kirkesenteret på Sverresborg omfatter om-
kring 500 kvadratmeter og ligger like under toppen av Valsethaugen, mellom eldre blokk- og villabebyggelse.

Kirkesenteret er tegnet av arkitekt Stein Halvorsen i Oslo som vant en arkitekt-konkurranse med vinner-utkastet «Med himmelen som tak» allerede i 2006. Entreprenør har vært Børset & Bjerkset Entreprenør AS som har hovedkontor på Støren, fem mil sør for Trondheim.

Gjennom to samspillsfaser er prosjektet knadd på plass. Økonomien har vært en utfordring. Fra første anbud er prosjektet slanket med fire-fem millioner. For å få kostnadene ned på et håndterlig nivå for menigheten, har noen kompromisser i forhold til de opprinnelige planene vært nødvendige. Det gjelder særlig takkonstruksjonen og enkelte fasadeløsninger.

– Vi har hatt en veldig bra prosess og god dialog med byggherren, sier prosjektleder Thor Nilsen hos Børset & Bjerkset Entreprenør AS. Det har vært noen «kutt-og-skjær»-møter, men vi har fått til et bra prosjekt, mener han. Byggteknisk har det vært uproble-matisk, og grunnforholdene var greie; man støtte bare på litt fjell som måtte sprenges.

Tomta er på hele elleve dekar. Selve kirkesenteret er derfor omgitt av et stort grøntareal, inkludert det populære utsikts-punktet Valsethaugen. Ved plasseringen og utformingen er det tatt hensyn til turstier og skiløyper. Grøntarealene skal fungere som åpne landskapsrom, tilgjengelig for alle.

Kirkesenteret omtales i offentlige dokumenter som et signalbygg. I praksis oppleves det som et markert bygg, men framstår likevel ganske lavmælt og lite prangende. Bare en spirlignende takkonstruksjon mot sydøst signaliserer at det er et kirkelig bygg. Takprofilen blir for øvrig allerede i nærområdet omtalt som «overrennet». Materialvalgene er preget av nøkternhet. Innvendige vegger er i gips, og gulvbelegg er stort sett vinyl.

Kirkesenteret har to etasjer, sokkel og hovedetasje. Hoved-inngangen ligger i sokkelen, med trapp og heis opp til menighets/ kirkesalen på ca 140 kvadratmeter. Trappen følger terrenget utenfor, som ses gjennom vinduene. Når man først ikke har hovedinngang i hovedetasjen, kan trappen gi en opplevelse av å stige opp mot lyset til de mer kontemplative og sakrale rom.

Forbundet med menighetssalen er et tilstøtende rom/kirketorg på ca 65 kvadratmeter. De to rommene kan deles med en foldevegg. Brukt som ett rom, gir det 150 sitteplasser på stoler i rader, eller 80 plasser rundt langbord. Hovedetasjen rommer også kontorer og toalett.

I sokkeletasjen kommer man inn i en kombinert hall/kjøkken på omkring 50 kvadrat, med videre adkomst til et ungdomsrom på 48 kvadrat. Sokkelen har også toaletter og tekniske rom. Bygget har vannbåren varme, men er av kostnadsmessige årsaker inntil videre ikke tilknyttet det kommunale fjernvarmeanlegget.

Utvendige vegger er kledd med brunfarget, royalimpregnert tre (Møre-tre), og fibersementplater. Hele nordøstveggen har store vinduer med utsikt til Valsethaugen. Vinklingen av bygget danner et uteområde hvor det er mulighet for menighetsaktiviteter når været tillater.

Bygget som nå står ferdig, er egentlig første trinn av Sverresborg kirke. Det kalles kirkesenter, og er i praksis et romslig menighets-
hus med menighetssal. Når (hvis) andre trinn (ca 300 kvm) realiseres, skal menighetssalen utvides sørøstover til et fullverdig kirkerom. Sverresborg menighets hovedkirke vil i all overskuelig framtid fortsatt være gamle Havstein kirke som ligger en kilo-
meter unna. Men det nye kirkesenteret skal vigsles og utstyres til kirkelig bruk og derved gi mulighet til kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon og vigsel. Ja, begravelser også, for heisen fra sokkelen og opp til menighetssalen er dimensjonert for å gi plass til kiste/båre.

– Det er hverdagsdelen av en arbeidskirke som nå står ferdig, sier leder i byggekomiteen Sissel Merethe Berge og menighets-
forvalter Aud Singstad. Byggets utforming og arealer er tilrette-
lagt for å fungere som et sosialt samlingspunkt i lokalmiljøet; et kultur- og aktivitetsbygg for alle 7.500 som bor innen menighets-
grensen.

– Vi får et veldig funksjonelt og praktisk bygg som innfrir alle våre forventninger. Vi står nærmest og tripper og kan knapt vente med å fylle huset med aktiviteter for mennesker i alle aldre, sier Berge og Singstad.

Ganske unikt i norsk folke-/statskirkelig sammenheng, er at kirkebygget til 16,5 millioner kroner er fullfinansiert av Sverres-
borg menighet/kirkeforening. I løpet av 51 år har ildsjeler samlet inn 13 millioner kroner. De resterende 3,5 millionene har menigheten tatt opp som lån.