Sverre Landmark

Sverre Landmark til ProBiz

Etter nær femten år i Aspelin Ramm har Sverre Landmark (57) tiltrådt som partner i ProBiz AS fra årsskiftet. 

Selskapet bistår tomteeiere, gårdeiere og større brukere med verdiøkende utvikling og utbygging, og er engasjert i prosjekter mange steder i landet.

Landmark er jurist fra Universitetet i Oslo og har i Aspelin Ramm hatt ansvar for marked, kommunikasjon og samfunnskontrakt. Han er også en entusiastisk stemme i den offentlige debatten om utvikling av byer og tettsteder og deltar i ulike fora og utvalg. Landmark er i tillegg engasjert i halv stilling i Hemfosa Samfunnsbygg.

Han vil sammen med Christian Joys jobbe mot tidligfase utvikling, som omfatter program-/konseptarbeid og regulering.

- Grundige prosesser og god dialog med myndigheter og nabolag skaper de beste resultatene. Eiendoms- og byutvikling er også samfunnsutvikling, som krever engasjement og ansvarlighet, sier Sverre Landmark.

- Vi er glade for å ha fått Sverre på laget. Vi opplever at mange aktører ser verdien av uavhengighet og erfaring i en kompleks tidligfaseutvikling, og har stor tilgang på oppdrag innenfor dette, sier daglig leder i Probiz, Jan Petter Storetvedt.

- Vi er svært fornøyd med denne styrkingen av tidligfase-kompetansen i selskapet vårt og regner med at dette kan gi oss ytterligere tilfang på gjennomføringsoppdrag, slik vi har hatt mange av til nå, sier partner Trond Brandeggen i Probiz

Noen av de større prosjekter selskapet er involvert i for tiden omfatter blant annet en mulighetsstudie/forprosjekt knyttet til videreutvikling av Oslo Spektrum, utbygging av Rødbankkvartalet i Tromsø og Bjørvika-utbygginga på oppdrag for HAV Eiendom.