Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB scanpix

Svensk selskap vil grave etter gull på Finnmarksvidda

Svenske Arctic Minerals AB har fått rett til utvinning av gull og kobber i Kautokeino. Selskapet lokker med mange hundre nye arbeidsplasser.

Like før jul ga Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) selskapet utvinningsrett i Biedjovággi i Kautokeino. Gull- og kobberforekomsten er så stor at det «vil gi et positivt økonomisk bidrag», mener DMF. Arctic Minerals AB mener det ligger an til gruvedrift i 25 til 30 år.

– Vi ser for oss mellom 100 og 150 arbeidsplasser tilknyttet gruvedriften. For resten av lokalsamfunnet kan dette ganges med tre som følge av ringvirkningene, sier styremedlem Hanne Markussen Eek i selskapet til NRK.

Utredning

– I løpet av 2019 skal vi innlede samtaler med kommunen om å starte arbeidet med en konsekvensutredning, sier hun.

Flertallet i kommunestyret i Kautokeino har flere ganger sagt nei til ny gruvedrift i kommunen. Flertallet har også sagt nei til konsekvensutredning. Før en eventuell start må planene gjennom en omfattende saksbehandling som kan ta flere år.

Vedtaket kommer overraskende på Kautokeino-ordfører Johan Vasara (Ap).

– Dette må jeg undersøke nærmere. På generelt grunnlag kan jeg si at det er svært viktig med dialog i forkant, slik at man unngår usikkerhet og frykt, sier Vasara til NRK.

-Urealistisk

Sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR), kaller prosjektet urealistisk.

– Utvinning betinger avtale med grunneier. Det kan ikke gjøres noen inngrep i grunnen før selskapet har fått samtykke fra grunneieren, påpeker hun.

Grunneier i området er Finnmarkseiendommen (FeFo) som i 2006 overtok eiendomsretten til 95 prosent av arealet i Finnmark fra Statskog.

I Finnmarksloven heter det at grunn og naturressurser i Finnmark fylke skal forvaltes «på en balansert og økologisk bærekraftig måte til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv.»