Dersom de nye planen blir godkjent kan område selskapet disponerer på sørsiden av Verket frigjøres til friluftformål eller til de formål som måtte være ønsket lokalt. I tillegg vil det bli tilrettelagt for et stort antall nye sirkulære og grønne arbeidsplasser på de ferdig utfylte områdene til Svelviksand. Illustrasjon: Asplan Viak
Dersom de nye planen blir godkjent kan område selskapet disponerer på sørsiden av Verket frigjøres til friluftformål eller til de formål som måtte være ønsket lokalt. I tillegg vil det bli tilrettelagt for et stort antall nye sirkulære og grønne arbeidsplasser på de ferdig utfylte områdene til Svelviksand. Illustrasjon: Asplan Viak

Svelviksand satser stort på foredling av overskuddsmasser

Svelviksand AS har nå planer om å starte med foredling av rene overskuddsmasser fra de store utbyggingsprosjektene i Asker-, Bærum- og Oslo-området på Verket i Hurum.

Svelviksand selger årlig ca. 800.000 tonn sand og singel, og uttaket på Verket er et av landets største. Nå ønsker Svelviksand AS også å foredle overskuddsmasser fra de store bygge- og samferdselsprosjektene i Oslofjord-området.

– Det dreier seg prosjekter som E18 Vestkorridoren, Ringeriksbanen og E16, E16 Bjørum-Skaret, ny vannforsyning Oslo, Asker og Bærum vannverk og Fornebubanen. I tillegg til kommer planlagte storutbygginger som Oslofjordtunnelen byggetrinn 2 og riksvei 23 Spikkestad-Lier som ikke er regnet med her. Det betyr at bare de pågående prosjektene vil kunne medføre rundt 25 millioner kubikk med masse, og minst to millioner lastebilturer på veiene våre samt enorme miljøbelastninger, sier konsernsjef Stig Skarbø i Stange Gruppen AS i en pressemelding. Svelviksand er for øvrig et datterselskap i Stange Gruppen.

I meldingen forteller de ønsker å bli en samarbeidspartner også med tanke på foredling og gjenvinning av overskuddsmasser.

– Massene skal fraktes sjøveien, og vil spare veinett og miljø for enorme belastninger, sier konsersjefen i meldingen.

For å få realisert dette sendte Stange Gruppen inn et forslag til Asker kommune om en ny kai i Dramstadbukta. De ser for seg at det eksisterende kaianlegget deres kan fjernes, og at dette han området kan brukes til friluftsformål.

– Planene våre på Verket vil med andre ord medføre økt allmenn tilgjengelighet for innbyggerne i området, og i tillegg vil planene tilføre Asker kommuneet betydelig antall nye sirkulære og grønne arbeidsplasser, sier styreleder Øyvind Kaspersen i Stange Gruppen AS i meldingen.