Sveio skule Langetun

Vaktmester/byggdrifter Frode Kallekodt og prosjektleder Håvard Bergstø på amfiet som er bygd for utendørs undervisning.

Engelsen Bygg har totalrehabilitert den eldre delen av Sveio skule i Sveio kommune. Dette bygget rommer nå barneskole, blackbox og svømmehall.

Fakta

Sted: Sveio sentrum

Prosjekttype: Rehab av skole

Entreprisekostnad uten merverdiavgift: Cirka 35 millioner kroner

Bruttoareal: 2.840 kvadratmeter

Byggherre: Sveio kommune

Totalentreprenør: Engelsen Bygg

Teknisk totalentreprenør: Tequa

Arkitekt: LINK Arkitektur

Rådgivere: RIB, RIV, RIE, RIBr og Rådgiver Interiør: Omega Areal l RIAku: Brekke & Strand

Underentreprenører og leverandører: Rivning, tømmer, glassfasade, vinduer, dører, rekkverk: Engelsen Bygg l Grunnarbeid og utomhus: T Halleland l Betongarbeid og oppmåling: Engelsen Entreprenør l Ferdigbetong: Ølen Betong l Stål og fasadeelementer: Stålbyggern l Taktekking: Nyland Tak l Himlingssystemer: VHG l Maler og gulvlegger: Emberland l Mur og flis: Engevik Byggsenter l Heiser: Knutsen Heis l Branntetting: Fønix l Lås og beslag: Låssenteret l Byggevarer: Optimera

I fjor fullførte Engelsen Bygg et nybygg som rommer ungdomsskole og skoleadministrasjon.

Totalrehabiliteringen er tegnet av LINK Arkitektur og utført i totalentreprise for Sveio kommune. Den omfatter 2.700 kvadratmeter av eksisterende bygnings-masse og et nytt teknisk rom på tak på 140 kvadratmeter. Entreprisekostnaden er på cirka 35 millioner kroner uten merverdiavgift.

Trinnvis rehab

Arbeidet skjedde i flere faser fra mars 2019 og frem til september i år. Først ble en fløy kalt Vestbygget oppgradert med nye vinduer, nytt gulvbelegg, maling av overflater, nye himlinger og rensing av eksisterende ventilasjonskanaler. Vestbygget var klart til skolestart høsten 2019 med fem klasserom og en spesialavdeling.

I nabobygget Vigdartun ble nytt naturfagrom og grupperom innredet. I tillegg ble garderober oppgradert og sprinkling lagt inn. Arbeidet startet i juni og ble fullført til skolestart i august 2019. Hovedrehabiliteringen startet ved skoleslutt i juni 2019 og ferdigstilt til skolestart i august i år.

Grøft inne i bygget

Prosjektleder Håvard Bergstø i Engelsen Bygg forteller at det var flere store utfordringer i prosjektet.

– Rehabilitering av gammel bygningsmasse er generelt krevende. Her måtte vi blant annet skifte ut gamle bunnledninger som gikk under bygget. For å få det til måtte vi grave en 230 meter lang grøft inne i bygget. Vi måtte også håndtere store mengder avfall på kort tid og arbeide i et skolebygg der en del var i full drift. Vi hadde mange milepeler og faser vi måtte klare. Fra 20. mars hadde vi aktivt smittevern på byggeplassen, sier Bergstø.

Både arkitekt og tekniske fag brukte BIM. Lean ble praktisert aktivt, med tavler på byggeplassen og morgenmøter med alle fag.

530 elever

Etter rehabilitering har Sveio skule kapasitet på 530 elever, fordelt på første til tiende klassetrinn. Skolen har tolv ordinære klasserom, en spesialavdeling, et rom for mat og helse, et musikkrom, et rom for tegning, form og farge, et rom for tre og metall. I tillegg rommer skolebygget en blackbox-sal/auditorium med plass til 200 personer, en svømmehall med basseng på 12,5 meter og en gymnastikksal.

Det er 78 ansatte ved skolen.

Helhetlig

Ingvild Polden, gruppeleder Tema Stord i LINK Arkitektur, forteller at Sveio skule består av flere bygg.

– Vi ønsket å binde disse byggene sammen visuelt. Et nytt takoverbygg, som går fra administrasjonsbygget til ungdomsskolen og barneskolen, binder byggene sammen. Nybygg og rehabilitering av barneskolen har fått et helhetlig uttrykk med like fasadeplater satt sammen i et system med ulike format og bredder, sier Polden.

Hun sier at fargebruken og konseptet går igjen på begge bygg.

– Fargeinspirasjon ble hentet blant annet fra eksisterende ungdomsskole, og videreført på nybygget og rehabiliteringsprosjektet. Noen utvalgte vindusomramminger er markerte og trer derved mer frem. I rehabiliteringsprosjektet er det omrammingen rundt glassfasaden i gymsalen som er mest fremtredende. Skolebyggene fremstår nå med et helhetlig moderne uttrykk, med flate tak, sier Polden.

Interiøret har et felles helhetlig konsept både for nybygget og rehabiliteringsprosjektet. Inspirasjonen til farger hentet vi fra naturen.

– Tanken bak var å fargesette ut fra hvilke farger som er gode for oss mennesker å se på og være i. Farger som skal være gode for læring og trivsel. Ved å unngå bruk av mye hvitt og grått i interiøret, minskes institusjonsfølelsen. Ut ifra dette kom vi frem til en palett med duse farger av blågrønt, grønt, og innslag av tre og noen sprekere element. Utvendig er bygget kledd i fasadeplater Formica Vivix. Innvendig er det stort sett malte veggflater, og gulvbelegg, mesteparten med trinnlydsdemping, på gulv. I Blackbox er det spilevegger, sier Polden.

Mer moderne uttrykk

Skolebygget var en klassisk 70-tallsbygning, fra 1972. Rehabilitering av eksisterende fasader og bærekonstruksjon har gitt bygget et mer moderne uttrykk. De fleste fasadene er kledd med hvite Formica fasadeplater i ulike form og med innslag av gult, grått og turkis. Mot Sveio sentrum har gymnastikksalen fått en stor glassfasade med gul omramming. Platekledningen har lang holdbarhet og lite behov for vedlikehold. Mot grunn er det tettet med ny radonduk og laget radonbrønner.

Gulvet er skiftet der det er lagt ny bunnledning. Det er lagt Silencio plater på 36 millimeter slissespor med vannbåren varme. Innervegger består av trestendere med 100 millimeter isolasjon med OSB og gips på begge sider. Bygget har fått nye systemhimlinger med lyddemping. Nytt teknisk rom på taket på 140 kvadratmeter er bygd med hulldekker og bærekonstruksjon i stål. Hovedføringer er lagt inn i utsparinger i gitterdragere.

Etterisolert

Bygget er etterisolert med 150 millimeter isolasjon i yttervegger (det var 100 millimeter tidligere) og 400 millimeter blåseisola-sjon i tak. Vinduer har en U-verdi på 1,2.

Skolebygget har nå universell tilgjengelighet. Det er laget flere nye innganger til klasserom på grunn av smittevern.

I alle klasserom er det himlinger med god lyddemping med tillegg i radssoner. I Blackbox er det utført ekstra tiltak med tanke på bruken i rommet for ulike sceneaktiviteter. Her er det spiler på vegg, samt akustisk duk og felt tilpasset akustikk. I himlingen er det i tillegg lyddempende og returgivende plater. Bygget er fullsprinklet og seksjonert med brannvegg. Det er ikke montert mekanisk solavskjerming, men bygget har overbygg over deler av klasserom, samt soldemping i vindusglassene og en ekstra solfilm på glasset.

Felles varmesentral

Teqva har stått for totalteknisk pakke med rør, elektro og ventilasjon. Oppvarming skjer med vannbåren gulvvarme og radiatorer. Varmt vann kommer fra varmesentral i teknisk rom Storatun, som stod ferdig i fjor sommer. En varmepumpe er knyttet til 12 borehull som er 300 meter dype. Bygget har fått to nye balanserte ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning, som er plassert i nytt teknisk rom på taket. Beregnet energibruk per kvadratmeter er 92 kWh per år. Bygget er i energiklasse B.

Det har i snitt vært 20 personer på bygget. Engelsen Bygg har ifølge Bergstø hatt fullt fokus på HMS/KS-arbeider i hele bygge-perioden, med månedlige rapporter. Det er laget flere risikoanalyser til skole i drift og til teknisk drift av ulike anlegg. Lean tavle og rent tørt bygg-prosedyrer har bidratt til god sikkerhet på byggeplassen.