Sverre Molvik i Selvaag Boli.

Sverre Molvik i Selvaag Boli.

Svakere fra Selvaag

Selvaag Bolig overleverte færre boliger i årets andre kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Det, og lavere marginer, ga igjen et svakere resultat og omsetning.

Driftsinntektene sank fra 965,9 millioner kroner til 836,9 millioner kroner, mens driftsresultatet er ned fra 203 til 63 millioner kroner.

I løpet av første halvår overleverte Selvaag Bolig 305 boliger og ved utgangen av andre kvartal hadde selskapet 1 018 boliger netto under bygging med en samlet salgsverdi på 5,5 milliarder kroner. 68 prosent av disse var solgt ved utgangen av kvartalet, opplyser boligutvikleren i en melding

– Omsetningen var høyere i første halvår 2023 enn i samme periode i fjor. Lønnsomheten er fortsatt god, men den har falt på grunn av lavere marginer i prosjektene som ble overlevert. På bakgrunn av resultatene har styret besluttet å betale et utbytte på 1 krone per aksje for første halvår 2023. Dette er lavere enn for samme periode i fjor og reflekterer usikkerheten i markedet, sier administrerende direktør Sverre Molvik i meldingen.

– I første halvår overleverte vi om lag like mange boliger som i samme periode i fjor. Salget har vært tilfredsstillende til tross for utfordrende markedsforhold, men på grunn av høye byggekostnader har vi salgsstartet og igangsatt bygging av færre boliger enn vanlig. Vi har imidlertid planlagt flere nye salgs- og byggestarter i andre halvår, legger han til.