Svak befolkningsvekst så langt i år

Befolkningsveksten var svært lav i første kvartal, melder Statistisk sentralbyrå (SSB). I tre fylker har innbyggertallet gått ned.

I alt økte folketallet med 4.800 personer i årets tre første måneder. I slutten av mars var det dermed 5.372.355 personer som bodde i Norge, ifølge SSB.

I første kvartal ble det født 13.000 barn, mens 10.800 personer døde.

Folketallet i fylkene Innlandet, Nordland og Møre og Romsdal gikk ned i første kvartal. Nedgangen er størst i Innlandet, der innbyggertallet minket med nærmere 600 i årets tre første måneder på grunn av fødselsunderskudd og netto utflytting.

Den lave befolkningsveksten skyldes først og fremst lav innvandring, som er den laveste som er registrert siden første kvartal 2001.

I alt innvandret 10.500 personer, noe som er 1.800 færre enn i samme periode i fjor og det laveste antallet i et første kvartal siden 2006. Særlig i mars var innvandringen klart mindre enn i fjor, noe koronapandemien med stor usikkerhet og stengte landegrenser kan ha vært en årsak til, ifølge SSB.

Samtidig utvandret 7.900 personer, noe som er drøyt 1.200 flere enn i samme kvartal i fjor.