Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Svært høy luftforurensning i Oslo

I rushtiden tirsdag er det ventet svært høy luftforurensning i deler av Oslo. Astmatikere og små barn bør unngå de mest forurensede områdene.

Bymiljøetaten i Oslo varsler at luftforurensningen vil være verst i enkelte sterkt trafikkerte områder som området rundt Alnabru, Ulven og Økern, samt langs E6, E18 og Ring 3.

I varselet om luftkvalitet fra kommunen er det fire nivåer for luftforurensning. I sterkt trafikkerte strøk i rushtiden er det ventet forurensning på det høyeste nivået. I sentrum og langs en del større og sterkt trafikkerte veier er det meldt luftforurensning på nivå tre.

Når forurensningen er på sitt verste i rushtiden, bør astmatikere og personer med alvorlige hjerte- og luftveislidelser ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene. Små barn bør også unngå lengre opphold utendørs i svært forurensede områder.

– Det er eksos og veistøv som forurenser. På kvelden ventes det også noe forurenset luft i områder med vedfyring. Ellers ventes det generelt lite forurenset luft, heter det i varselet.