SVs Kari Elisabeth Kaski. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

SVs Kari Elisabeth Kaski. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

SV vil øke formues- og utbytteskatten

Når det skal forhandles om revidert statsbudsjett til våren, vil SV kreve ytterligere økning i formues- og utbytteskatten.

Overfor Dagens Næringsliv varsler Kari Elisabeth Kaski, SVs finanspolitiske talsperson, at partiet vil prioritere å skattlegge de rike.

– Regningen for krisepolitikken må gjøres opp. Nå er det store utgifter som vi i fellesskap må betale, til alt fra hurtigtester til trygge arbeidsplasser. Det vil være feil, etter to år med pandemi, at alt det skal gjøres opp med oljepenger, sier Kaski.

Sigbjørn Gjelsvik, Sps finanspolitiske talsperson, avviser allerede nå kravet.

– Ap-Sp-regjeringen står for en ansvarlig og forutsigbar skatte- og avgiftspolitikk overfor folk og næringsliv. Det er ikke aktuelt å øke formuesskatt eller utbytteskatt midt i året eller å gi skatteskjerpelser med tilbakevirkende kraft, sier han.

Aps finanspolitiske talsperson, Eigil Knutsen, vil ikke kommentere kravet fra SV, men sier til DN at «nå har vi nettopp vedtatt skatteopplegget for 2022».