Kontraktsignering med Asko as. Fra venstre Thor Ambjørn Kjeldaas og Knut-Andreas Kran.

Superuke for Kjeldaas

Vestfold-entreprenøren Kjeldaas AS har i løpet at en uke landet kontrakter på nær 150 millioner kroner.

- Denne uka har vært vanvittig artig, sier daglig leder Thor Ambjørn Kjeldaas i en pressemelding.

Første kontrakt ble signert mandag med Hanekleiva utvikling AS. Kontraktssummen er på 53 millioner kroner.

- Det var stor stemning på kontoret da prosjektleder Sindre Stampe ringte 53 ganger med bjella, forteller Thor Ambjørn Kjeldaas. I dette prosjektet skal de gjøre klar industritomter på store deler av det nye næringsområdet i Hanekleiva i hjemkommunen Sande i Vestfold.

Andre kontrakt ble signert onsdag med POB. Her skal Kjeldaas gjøre grunnarbeidene for POB som skal bygge en Kiwi butikk på Lerberg i Øvre Eiker. - Vi gleder oss til oppstart på dette prosjektet, sier prosjektleder Anders Hauan hos Kjeldaas.

Tredje kontrakt ble også signert onsdag med Asko. Denne kontrakten har en verdi på hele 85 millioner. Dette er kontrakt nummer to Kjeldaas har inngått med Asko i Hanekleiva.

- Vi er godt i gang med arbeidene, forteller Kjeldaas sin prosjektleder Ole Morten Østby. Arbeidene vil pågå utover sommeren og høsten 2019. Her driver de både med tomteopparbeidelse, kvalitetsfylling med stein samt fordrøyningsmagasin.