Sundebygget NTNU Ålesund

Andreas Fet i Holte Consulting Ålesund er lokal prosjektleder for Sundebygget for byggherre SiT.
Constologo

Constologo

HolteConsulting

HolteConsulting

Hfasader

Hfasader

Vestlandstak

Vestlandstak

Rovde

Rovde

HugBetong

HugBetong

Midthauglogo

Midthauglogo

TillerVimek

TillerVimek

Spenncon

Spenncon

MoelvenModus

MoelvenModus

UMMF

UMMF

Acel

Acel

Consto Midt-Norge avdeling Ålesund er totalentreprenør for det nye Sundebygget ved NTNU. Bygget inneholder 84 studenthybler, kontorer, takhage, innovasjonshub, treningssenter, barer og scene.

Fakta

Sted: Ålesund

Prosjekttype: Studentboliger og aktivitetshus

Byggherre: Studentsamskipnaden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund (SiT)

Totalentreprenør: Consto Midt-Norge avd. Ålesund

Arkitekt: Lusparken arkitekter og 3RW arkitekter

Interiørarkitekt: Lusparken arkitekter og 3RW arkitekter

Prosjektleder for byggherre: Holte Consulting Ålesund

Areal: Cirka 5.000 kvadratmeter BRA

Prosjektkostnad: Cirka 220 millioner kroner inkl. mva.

Rådgivende ingeniører: RIB, RIBr, RIAku, RIBFy, RIEn, RIG, LARK: Multiconsult l RIV: VVS-Teknikk Møre l RIE: Acel

Underentreprenører og leverandører: Tømrer: Consto, Bruaset Bygg l Glassfasader: H-Fasader l Blikkenslager: VBBlikk l Rørlegger, ventilasjon, automasjon, sprinkler: VVS-Teknikk Møre l Elektro: Acel l Ytterveggselementer: JaTre l Grunnarbeid og utomhus: Vasto Anlegg l Gulvstøp, betongsliping, flytavretting: Tiller Vimek l Sportsgulv: Egas Sport l Rørspunting: Norsk Boreteknikk l Betong: Hug Betong l Stål: DS Nor l Betongelement: Spenncon l Brannisolering og -tetting: Firesafe l Taktekking: Vestlandstak l Maler, gulvbelegg, flislegging: Ullevål Malermesterforretning l Vegger, himlinger, kledninger: Moelven Modus l Heis: Lift-Tech l Solskjerming: KvintBlendex l Kjøkkeninnredning: Sigdal l Badekabiner: Parmarine l Fast innredning: Rovde Møbel & Design l Lås og beslag: Låssenteret l Tretrapp: Dalen Snekkerverksted l Møbelleveranse: Senab Eikeland l Skiltleverandør: We Can Do It l Ståltrapp: Ipoa l Brakkerigg, byggestrøm: Cramo l Avfall: SunTrans l Rekkverk, metallarbeid: Midthaug l Trekledning: Superwood l Dører: Swedoor

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Det nye studenthuset i tilknytning til NTNU på Nørve i Ålesund har fått navnet Sundebygget som følge av en gave på 20 millioner kroner fra Sundolitt-selskapet Brødrene Sunde. I forbindelse med 100 årsjubileet i 2017 bestemte bedriften seg for å gi en gave for å realisere et bygg for studenter. Avtalen ble inngått mellom NTNU, Ålesund kommune, Studentsamskipnaden SiT og Brødrene Sunde. Tomten er eid av Statsbygg.

Prosjektet er utført som samspillsentreprise med Consto Midt-Norge som totalentreprenør. Bruttoareal er på 4.902 kvadratmeter fordelt på syv etasjer pluss kjeller. De første studentene flyttet inn 1. august.

– Flott preg

Prosjektleder Kenneth Vedlog hos Consto forteller at det har vært nok av utfordringer i byggeprosessen, men han er fornøyd med kvaliteten på bygget når det nå står ferdig.

– Vi er fornøyde med kvaliteten vi leverer. Det er blitt et flott bygg med fine rom. Lusparken Arkitekter og 3RW Arkitekter har gitt bygget et flott preg. Vi har opplevd utfordringer med blant annet korona, prisjustering og leveringssituasjon, og skulle alltid ønske vi var ferdig tidligere. Men byggherre har vist forståelse for situasjonen. Det var viktig å bli ferdig til skolestart, sier Vedlog.

Han nevner også en krevende logistikk på en trang tomt som utfordrende.

– Vi måtte stort sett ta alt inn én vei. Koronasituasjonen visste vi om da vi startet byggingen, og det gikk greit helt til samfunnet åpnet opp igjen i vinter. Vi hadde mange sykemeldinger i februar. Mot slutten av byggetiden fikk vi problemer med leveringskjedene, blant annet ble dørene forsinket. Vi regner med det skyldes krigen i Ukraina.

Stål og hulldekker

Bygget har bærende konstruksjon med stålsøyler og hulldekker som står på en plasstøpt betongkonstruksjon. Alt av kjellergulv og kjellervegger er støpt på stedet. Det er også støpt to sjakter, en for trapp og heis, en for rømningstrapp.

Innenfor inngangspartiet i første etasje er det et stort hovedrom. Her blir det innovasjonshub, der undervisning møter næringsliv. På andre siden av gaten ligger Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) med en stor mengde høyteknologiske arbeidsplasser. Planen er at de to miljøene skal ha innovasjonshuben som møteplass. Det går en godt synlig tretrapp i åpen romløsning opp til etasjen over der det er ulike møterom og kontorer. Her skal blant annet den lokale SiT-avdelingen holde til.

I kjelleren under er scene og bar til sosiale sammenkomster for studentene.

Nybygget er bygget sammen med et eksisterende lab-bygg på baksiden. Det er gangbro mellom byggene med glasstak over. Under glasstaket blir treningssenter.

Fem etasjer med hybler

Fra 3.-etasje og opp til toppetasjen i 7.-etasje er det 84 studenthybler. Alle etasjene har 17 hybler, bortsett fra den nederste der det er 16. Her er en hybel mindre for å gi plass til utgang til stor felles takterrasse.

– En av hyblene i hver etasje er forberedt for tilpasning til beboere med handikapp, sier den lokale prosjektlederen for byggherre, Andreas Fet i Holte Consulting avdeling Ålesund. Fet flyttet hjem til Ålesund fra jobb i Skanska i Oslo i 2020, der han sist jobbet med Deichman bibliotek. I hjembyen ble han involvert i oppstarten av lokalavdeling for Holte Consulting, der Sundebygget er den første store jobben hans.

Hver etasje er lagt opp som kollektiv der beboerne deler kjøkken og fellesrom. Hver hybel har eget bad. Disse er montert som ferdige kabiner produsert av Parmarine. Fast inventar på hyblene som seng, pult og oppbevaringsskap er skreddersøm levert av lokale Rovde Møbel & Design. Ytter- og innervegger er elementer levert av henholdsvis JaTre og Moelven Modus. Sistnevnte har også levert systemhimlinger. Overflater på gulv er linoleum og slipt betong. På vegger er malt gips, i kombinasjon med eksponert betong. Dette er noe arkitekten har lagt opp til for å gi mange av rommene et industrielt preg. Finér er også et materiale som går igjen på vegger og i fast inventar, av samme grunn.

Fasaden er satt sammen av en stor glassfasade levert av H-fasader, i kombinasjon med Superwood værbestandig trekledning, og Stacbond lakkerte aluminiumsbeslag i tilknytning til vinduer i boligdelen.

De nedre etasjene i bygget henter energi fra fjernvarme, mens studentboligene varmes av elektriske ovner.

Trang tomt

Fet sier samarbeidet på bygget har vært meget godt, og at dette har gjort at de mange utfordringene underveis har latt seg løse slik at bygget kan tas i bruk til semesterstart.

– Det har vært en prosjektorganisasjon med mange ulike aktører å forholde seg til. Men vi har samarbeidet godt og det er blitt et flott bygg.

– Det startet med en utsettelse på grunn av nedstengingen som følge av korona. Planen var å starte byggingen før sommeren 2020, men byggestart ble skjøvet til desember samme år. Det er en trang og krevende tomt i trekantet form mellom Borgundveien på nedsiden og eksisterende bygninger bak. For å holde massene til side ble tomten spuntet. Spunten ble forankret i fjell under nabobygget og avstivet med langsgående stålbjelker, for å sikre en trygg byggegrop, forklarer Fet.

Han nevner også logistikken på byggeplassen som en utfordring med byggingen.

– Løsningen ble å opprette en tilkomstvei fra vest der det meste av leveransene til byggeplassen er kommet inn. Her har Consto også hatt brakkerigg. I forbindelse med ferdiggjøring av områdene i vest, måtte vi flytte tilkomstveien til øst. Mot den mye trafikkerte Borgundveien har vi hatt en gangtunnel slik at trafikken kunne gå som normalt. Det har vært en del ekstra arbeid med logistikkløsningene, men vi har ikke måtte stenge av noe.

– Definerer campus

Arvid Eriksen Skjervik er leder for avdeling Prosjekt og utvikling hos byggherre Studentsamskipnaden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund (SiT). Han mener nybygget er med å definere campusområdet.

– Det er blitt et veldig fint bygg, et signalbygg i tilknytning til campus. Det ligger sentralt i et område med NTNU Ålesund på ene siden og NMK på den andre. Dermed er bygget med på å knytte sammen utdanning, forskning, innovasjon og næringsliv. Den store glassfasaden definerer campus, mener han.

– I tillegg til at bygget ligger midt i et område med utdanning, innovasjon og høyteknologisk næringsliv, ligger det også godt synlig ved innkjøringen mot sentrum. Det tilfører studentmiljøet noe nytt i form av både treningssenter, innovasjonshub og studentpub med konsertscene.

Referansebygg

Eriksen Skjervik sier bygget kan bli et referansebygg for videre utvikling av bygningsmasse i NTNU-systemet. De tekniske fagmiljøene i Trondheim, Gjøvik og Ålesund slo seg sammen i 2016.

– Det er første gang vi har bygget denne typen bygg med ulike funksjoner. Det er nybrottsarbeid. Nå er vi i gang med en mulighetsstudie på Gjøvik der vi trolig drar med oss erfaringene fra Ålesund og ender opp med noe tilsvarende.

– De nye studentboligene gjør at boligsituasjonen for studentene i Ålesund blir bedre, men det er fortsatt behov for flere studentboliger her. Vi jobber videre med å tilrettelegge for bygging av flere. Vi ser nå mot Ålesund sentrum der det i dag ikke er studentboliger. Alle de nye studentboligene er utleid til studiestart.

– Vi har fastpris på totalentreprisen, så der har vi holdt oss innenfor kostnadsrammen. Men der er noen tillegg som er blitt påvirket av den løpende prisutviklingen, slik at prosjektet er blitt noe dyrere enn planlagt.


Flere prosjekter