Styrker Finnmarksmiljøet

Norconsult AS overtar virksomheten i Sletten Finnmark AS og forsterker sin tilstedeværelse i Øst-Finnmark.

Virksomheten videreføres som en integrert del av Norconsult.

Sletten Finnmark AS er et velrenommert rådgivende ingeniørselskap hovedsaklig innen VVS-, klima- og energiteknikk, men med virksomhet også innen elektroteknikk, FDV og prosjektadministrasjon. Selskapets historie strekker seg tilbake til 1979 og virksomheten er i dag fordelt på tre kontorer i Kirkenes, Vadsø og Alta.

Selskapet har en stab med høyt kvalifiserte og praktisk orienterte medarbeidere. I tillegg til en lang og bred erfaring innen de tradisjonelle VVS fagområder, besitter selskapet spesialkompetanse innen fagfeltene innemiljø, energiteknikk, enøk, varmepumper, kuldeteknikk, FDV og energioppfølging.

Norconsult har fra før i Finnmark kontor i Hammerfest, Lakselv og Kjøllefjord og sammen med et sterkt miljø fra Sletten Finnmark vil Norconsult styrke sin tilstedeværelse i Finnmark/Nordområdene, og stå enda sterkere rustet i konkurransen om de større oppdragene i regionen. Det samlede miljøet i Finnmark representerer totalt 23 medarbeidere.

- Sletten Finnmark er et ledende rådgivermiljø innenfor sine fagfelt og har en betydelig markedsposisjon i regionen. Vi ser store muligheter for markedsmessige og faglige synergier gjennom denne sammenslåingen og ser frem til å kunne tilby et ytterligere utvidet tjenestespekter langs de verdikjedene vi betjener i dag, sier administrerende direktør John Nyheim i Norconsult.

Daglig leder Audun Sander Pedersen i Sletten Finnmark er fornøyd med å bli en del av Norconsult.

- Sletten Finnmark og Norconsult har samme syn på fremtiden. Både forretningsmessig og kulturelt passer firmaene som hånd i hanske. Dette vil gi en ny dimensjon til rådgivermarkedet i vår region og vil samtidig være en solid plattform for å videreutvikle tjenester og produkter som bidrar til våre kunders verdiskapning, sier han.

Beslutningen om aksjeovertakelsen er resultatet av en prosess som er strategisk begrunnet og som også er diskutert med og ønsket av medarbeiderne i begge selskap. Begge selskap ser dette som et riktig trekk for å møte fremtidige markedsmessige og faglige utfordringer, samt å skape grunnlag for videre vekst i regionen.

Norconsult er landets største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering med ca. 1500 medarbeidere. Omsetningen i 2008 forventes å være på nærmere 1,9 milliarder kroner. Hovedkontoret ligger i Sandvika. Selskapet har 31 øvrige kontorer i Norge samt 12 faste kontor-etableringer utenlands. Firmaet er i sin helhet eid av de ansatte.