Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H).

Styrker arbeidet for likestilling i arbeidslivet

Regjeringen foreslår å styrke arbeidet for et mer likestilt arbeidsliv med fem millioner kroner.

Det skriver Barne- og likestillingsdepartementet i en pressemelding.

– Vi har et kjønnsdelt arbeidsliv og fremdeles er det få kvinner i toppen av norsk næringsliv. For å styrke bærekraften til velferdssamfunnet må flere kvinner og menn ta utradisjonelle utdannings- og yrkesvalg. Derfor vil vi styrke innsatsen på dette feltet, sier likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H).

Det er, ifølge pressemeldingen, særlig behov for flere menn i lærer- og omsorgsyrkene og flere kvinner i teknologiyrkene.

Regjeringen ønsker blant annet, for fjerde år på rad, å støtte opp om NHOs prosjekt Jenter og teknologi. For neste år foreslår regjeringen å øke støtten med én million kroner til 3,5 millioner kroner.

– Gjennom Jenter og teknologi har flere tusen ungdomsskolejenter møtt kvinnelige rollemodeller og lært mer om hva det vil si å jobbe med teknologi. Vi trenger flere teknologer. For å få den beste kompetansen er det viktig at flere jenter velger teknologiske fag, sier Helleland.

Kun åtte prosent av alle sysselsatte i bygg- og anleggsnæringen er kvinner. Syv av 100 toppledere i næringen er kvinner.