Styret i Entra mener enkelte aksjonærer bør si ja til budet fra Balder

Entras styre kommer med disse anbefalingene rundt Fastighets Balder AB pliktige tilbud om å kjøpe selskapet.

– Selv om tilbudet finansielt kunne ha vært mer attraktivt, anbefaler styret at aksjonærer som er opptatt av aksjenes likviditet og/eller visibilitet på fremtidig eierskap og selskapsstyring (inkludert utbyttepolitikk) aksepterer tilbudet. Alternativt anbefales det at aksjene selges i markedet dersom aksjekursen er høyere enn i tilbudet, skriver Entra i en børsmelding tirsdag morgen.

– For aksjonærer med fokus på Entras langsiktige verdiskapningspotensiale, og som legger mindre vekt på aksjenes fremtidige likviditet, selskapets eierskap og selskapsstyring, mener styret at tilbudet ikke er tilstrekkelig attraktivt til at styret kan gi en anbefaling om at tilbudet bør aksepteres, skriver styret videre..

Konklusjonen er enstemmig.