Stuenes skole

Foto: Asplan ViakFoto: Jan Petter LehneFoto: Jan Petter LehneFoto: Jan Petter LehneFoto: Asplan ViakFoto: Asplan ViakFoto: Jan Petter LehneFoto: Jan Petter LehneFoto: Jan Petter LehneFoto: Asplan ViakFoto: Asplan ViakFoto: Asplan ViakFoto: Jan Petter LehneFoto: Jan Petter LehneFoto: Jan Petter LehneFoto: Jan Petter LehneFoto: Jan Petter LehneFoto: Jan Petter LehneFoto: Jan Petter LehneFoto: Jan Petter LehneFoto: Asplan ViakFoto: Asplan ViakFoto: Asplan ViakFoto: Asplan ViakFoto: Jan Petter LehneFoto: Asplan ViakFoto: Asplan ViakFoto: Jan Petter LehneFoto: Asplan ViakFoto: Jan Petter LehneFoto: Jan Petter LehneFoto: Jan Petter LehneFoto: Jan Petter Lehne

På nye Stuenes skole skal elever fra 1. til 10. trinn ha undervisning og lek side om side. For at dette skal gå smertefritt er smarte løsninger alfa omega.

Fakta

Sted: Stuenes, Arendal
Prosjekttype: Totalentreprise
Entreprisekostnad eks mva:
192 millioner kroner
Bruttoareal: 11.200 kvm
Byggherre: Arendal kommune
Hoved-/totalentreprenør:
Veidekke Agder
Arkitekt: Asplan Viak
Landskapsarkitekt: Rambøll
Rådgivere: RI-B, BYFY, GEO: Rambøll l GEOTEK: Stokkebø Competanse l RI-Vent: Vard l RI-Akustikk: Sinus l RI-Brann, RIE, RIV: Sweco l VAR: Aprova
Underentreprenører/leverandører: Landmåling: Landmåler Sør l Grunnarbeider: Heldal l Betongelementer: AS Betong l Ferdigbetong: Betong Sør l Elementtrapp: Nor Element l Kjerneboring: Betongskjæring Sør og Agder Entreprenør l Gulvstøp: Leif Tore Seljåsen l Stålkonstruksjoner: Evje mek. Verksted l Taktekker: Icopal Tak l Glassfasade: Umbra Produkter l Vinduer: Lian l Fuging av vinduer: Sørfug l Maler: Br. Jakobsen l Sportsgulv: Sensonsport l Mur og flis: Murmester Sørensen l Rør: Th Bredesen l Ventilasjon: Multifag l Elektro: Elektro Skagerak l Branntetting betong: Thermax l Lås og beslag: KABA, Møller Undall l Beslag og fasade: J. Johnsen og Sønner l Solavskjerming: GHV l Porter: Hörmann l Heiser: HK Service l Stillas: STS-Fagstillas l Amfier: Norsk Treindustri l Anleggsgartner: Oveland l Innv. glassvegger: Bosvik l Kjøkken- og garderobeinnredning: Senab Interiør

Den nye skolen er reist ved siden av den gamle og er på rundt 11.200 kvadratmeter. Den eldste delen i den gamle skolen var hundre år gammel, og under åpningen 9. mars snakket flere av elevene om den dårlige luftkvaliteten de etter hvert hadde vendt seg til i det gamle bygget.
Sånn sett var det kanskje på tide med noe nytt for de 500 elevene som nå er på plass i moderne arealer.

S-form
Det var Veidekke Agder og Asplan Viak Arendal som sammen vant totalentre-
prisekonkurransen i 2013. Skolen som ligger på Saltrød, sju kilometer øst for Arendal sentrum, er bygget for å kunne huse maksimalt 825 elever fra 1. til 10. trinn. For å ta hensyn til ulike elevgrupper, og for å skape gode uterom valgte Asplan Viak å gi bygget form som en S.
– Formen gir tydelige avgrensninger for de ulike trinnenes uteområder. De yngste, mellomste og eldste elevene har hvert sitt naturlig inndelte område med eget inngangsparti, forklarer sivilarkitekt Olaug Rabben i Asplan Viak.
I tillegg er det bygget et felles område med ballbane og uteskoleområde. Hovedinngangen som ligger mot nordøst leder rett inn til skolens hjerte med kantina, Black Box-sceneområde, musikkavdeling og bibliotek. Sammen med fritidsklubben og avdelingen for mat og helse, er dette det offentlige området som kan benyttes av allmennheten i nærområdet.
Hvert trinn har sitt baseareal som er det primære området hvor læringen skal foregå. Her er det både undervisningsrom for hver klasse og et felles amfi for hele trinnet. Det er brukt farger for å lede de ulike elevgruppene til riktig sted. 


Involvert byggherre
Selve byggingen av den nye skolen har gått veldig bra, ifølge anleggsleder Øystein Thorsen fra Veidekke Agder.
– Vi har levert på den planlagte datoen, og resultatet har blitt veldig bra. Vi har vært et godt team sammen med arkitekt, rådgivere og underentreprenører. Resultatet ville ikke blitt det sammen uten en aktiv og involvert byggherre i Arendal kommune, sier Thorsen.
De store utfordringene i prosjektet har handlet om knapp byggetid og et stramt budsjett. I tillegg til selve skolebygningen er det blant annet renovert deler av en idrettshall, oppgradert infrastukturen ved adkomsten til skolen og når skolen nå er tatt i bruk av elevene, skal den gamle rives. Skolen er bygget på et område med myr og småskog. Massen er skiftet ut, og det måtte også peles noe i området lengst bort fra hovedinngangen på grunn av setningsproblemer.

Passivhus
Skolen er bygget som passivhus med energiklasse A. Det er for det meste brukt ferdige sandwichelementer og hulldekker, slik at det aldri var noen tvil i prosjektteamet om at passivhus-
standarden ville oppnås. De endte opp med en luftutskiftningsverdi på 0,3 – halvparten av kravet på 0,6.

Byggeplass + skolebarn
Det har ikke vært skader hos totalentreprenøren i prosjektet. En av de største HMS-utfordringene underveis var at det var full drift på gamleskolen like ved gjennom hele prosjektperioden.
– Vi har jobbet mye med å ha tett dialog med skolen og naboene rundt her. Vi har skapt ekstra plass og laget trygge ruter for dem som måtte bevege seg i nærheten av byggeplassen, i tillegg til vakthold ved store leveranser, forteller anleggsleder Thorsen.
Byggherre Arendal kommune er svært fornøyd med hva de har fått for pengene på Stuenes. På åpningen sa ordfører Einar Halvorsen at de har fått en fantastisk skole og et bygg de kan være stolte av.
– Skolen har blitt betydelig bedre enn forventet. Det har vært en glede å jobbe sammen med både entreprenør og arkitekter i dette prosjektet. De har tatt vår relativt detaljerte bestilling, utviklet den og skal ha mye av æren for kvaliteten på den skolen foreldrene på Saltrød kan sende barna sine til i dag, sier kommunens prosjektleder Jarl Bollman Pedersen i Arendal Eiendom KF.


Flere prosjekter