Studenthybler Rommetveit

LarsJønsson

LarsJønsson

StoltzRiving

StoltzRiving

Aritech

Aritech

StordRør

StordRør

Betonggulv

Betonggulv

På høgskoleområdet på Rommetveit på Stord har Lars Jønsson totalrehabilitert et hybelbygg med 61 hybler.

Fakta

Sted: Rommetveit, Stord

Prosjekttype: Rehabilitering hybelbygg

Entreprisekostnad uten merverdiavgift: 43 millioner kroner

Bruttoareal: 1.800 kvadratmeter

Byggherre: Sammen (Studentsamskipnaden på Vestlandet)

Totalentreprenør: Lars Jønsson

Arkitekt: Forum Arkitekter

Rådgivere: RIB: Smidt og Ingebrigtsen l RIV og RIE: Sweco Norge l RIBr: Firesafe

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeid, betongarbeid, rivning, asbestsanering og kjerneboring: Stoltz Riving & Miljøsanering l Gulvstøp: Betonggulv l Tømrer: Engevik og Tislevoll l Fasade og takarbeider: Lars Jønsson l Maler og gulvlegger: Christensen og Heimdal l Mur- og flisearbeid: Wiese-Hansen Murmesterforretning l Rørlegger: Stord Rørleggerforretning l Elektro: Stormas l Ventilasjon: Aritech l Lås og beslag: Certego

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Byggherre er Sammen, Studentsamskipnaden på Vestlandet. Utvikling av prosjektet skjedde i samspill. Arkitekt er Forum Arkitekter.

Hybelbygget består av tre bygningsdeler med totalt tre etasjer og et samlet areal på 1.800 kvadratmeter. Entreprisekostnaden er på 43 millioner kroner uten merverdiavgift. Byggearbeidene startet 1. januar i år og ble fullført 12. august.

Kort byggetid

Prosjektsjef Frode Reisæter i Lars Jønsson forteller at den korte byggetiden var den største utfordringen i prosjektet.

– På et halvt år har vi strippet alt ned til betongen, lagt nye bunnledninger og bygget 61 nye bad. Mange av underentreprenørene var nye for oss, men samarbeidet har fungert godt. Tekniske fag er prosjektert i 3D og BIM, sier Reisæter.

Populære hybler

Hybelbygget ble ført opp rundt 1970. Det har 58 hybler på 14,5 kvadratmeter inkludert bad og tre parleiligheter (til sammen 61 hybelenheter). Bygget har fått ny teknisk infrastruktur, isolasjon mot grunn, nytt tak, nye vinduer, ny isolert og luftet sto-puss. Fellesarealene er gjort større. Reisæter synes resultatet er blitt meget bra. Vedlikeholdsmedarbeider Lydia Miljeteig i Sammen sier at det rehabiliterte hybelbygget har blitt veldig populært å bo i, til tross for at det er noe dyrere å bo der enn i de eldre hybelhusene.

Nytt tak

Bygget har tre rektangulære bygningsdeler som ligger sakset i øst-vest retning. Mye av bærekonstruksjonen består av leca og tegl. Dekker er i betong. Taket har et kaldt loft og har fått nytt sutak, lekter og takpanner av tegl. Fasadene har i hovedsak hvit sto-puss (på nordsiden er det grå puss på nederste del av veggen). Takrenner og nedløp er i metall og er uten skjøter. Langs bakken er det lagt grus inntil bygget for å gjøre stell av plen enklere.

Sto-puss og inntrukne vinduer av tre med beslag av aluminium skal gi fasadene lang levetid.

De fleste gulvene er av betong med belegg av vinyl. Det er systemhimlinger i fellesareal og sparklet og malt betong på hybler. Yttervegger har fått ytterligere 20 cm utvendig isolasjon (totalt 30 cm). Det er i snitt 25 cm isolasjon i taket. Vinduene har en U-verdi på 0,8.

Hybelbygget har fire innganger; to hovedinnganger på nordsiden, en på østsiden og en til underetasje på vestsiden. Det er lydvegger mellom hyblene. I hver bygningsdel er det felles stue og kjøkken for studentene. Hver av de to hovedinngangene har sin egen farge. Korridorene er lyse og har hybeldører i kontrastfarge. Oppvarming skjer med panelovner.

Det er parkering på øst, sør- og nordsiden av bygget. På sør- og vestsiden er det opparbeidet plen.

35 personer var med da byggeaktiviteten av på topp, og hybelbygget er rehabilitert uten fraværsskader.


Flere prosjekter