Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har omfattet studenter i den nye kompensasjonsordningen for permitterte. Arkivfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Studenter omfattes av ny kompensasjonsordning for permitterte

Den midlertidige kompensasjonsordningen for permitterte er klar. Permitterte som ikke har rett til dagpenger, som studenter, vil også få lønnskompensasjon.

I ordningen reduseres arbeidsgivers lønnsplikt til to dager, og kompensasjon til permitterte sikres i 18 dager etter at arbeidsgiver har betalt for de to første dagene. Ordningen gjelder alle som berøres av kuttet i arbeidsgiverperioden.

– Det betyr at også permitterte som ikke har rett til dagpenger, slik som studenter, vil få lønnskompensasjon i 18 dager, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

Ytelsen gis ikke for arbeidsdager, men for fem dager i uka. Pengene vil utbetales de første 18 ukedagene etter at arbeidsgiverperioden er avviklet.

Asheim: Godt bidrag for studenter

Dette betyr at en arbeidstaker som er delvis permittert, eller permittert fra en deltidsjobb, får ytelsen i like mange kalenderdager som en som jobber fulltid. Deltidsbrøken bestemmer hvor høy ytelsen blir per dag.

Minister for forskning og høyere utdanning, Henrik Asheim (H), er glad for at regjeringen har landet på en ordning som tetter et hull for studenter som har havnet i en økonomisk vanskelig situasjon.

– Denne nye lønnskompensasjonen, sammen med det frivillige tilleggslånet med stipend i Lånekassen, vil være et godt bidrag for å få betalt faste utgifter i tiden fremover, slik at ingen trenger å avslutte utdanningen sin, sier han.

NSO: Gledelig

Leder Marte Øien i Norsk Studentorganisasjon (NSO) sier til Universitas at det er veldig bra at studentene omfattes av den nye ordningen.

Hadde de ikke blitt omfattet, ville studentene bare ha fått lønnskompensasjon i to dager.

–⁠ Det er veldig gledelig at regjeringen har lyttet til oss, og at vi nå kan svare studenter at de er en del av den nye ordningen, sier hun.

Må søke om stønad

Ved beregningen av stønaden legges det til grunn 260 arbeidsdager i året, 21,7 dager i måneden. Ytelsen for de 18 dagene utgjør dermed 83 prosent av en månedslønn, opplyser Arbeids- og sosialdepartementet.

Permitterte må søke for å få denne stønaden. Av praktiske årsaker får ikke Nav behandlet søknaden før det har gått 18 dager fra utløpet av arbeidsgiverperioden

Det blir ikke utbetalt stønad til personer som samtidig mottar syke- eller omsorgspenger.