Foto: Svanhild Blakstad

Studenter: - Fagskolen er budsjettaper

Regjeringens forslag til statsbudsjett er dårlig nytt for høyere yrkesfaglig utdanning, mener Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF).

- Dette budsjettforslaget har ikke én eneste ny studieplass til fagskolene. Det er skuffende at regjeringen avslutter Yrkesfagenes år med et budsjett der høyere yrkesfaglig utdanning er nedprioritert på denne måten, sier fungerende leder i ONF, Christoffer Blaalid.

Ferske tall fra NHOs kompetansebarometer for 2018 viser at 53 prosent av bedriftene har behov for flere ansatte med fagskoleutdanning enn de har tilgang på i dag. Det gjør fagskoleutdanning til en av de mest etterspurte utdanningene i Norge.

Med dagens 15.000 studieplasser kan ikke fagskolene utdanne i nærheten av så mange studenter som det næringslivet har behov for, sier Blaalid.

Han mener det er uheldig for fagskolen at økning i antall studieplasser skjer rykkvis og plutselig, og etterlyser en flerårig opptrappingsplan for studieplasser i fagskolen.

ONF er også bekymret for at regjeringen vil splitte opp flere av de mest sentrale kompetansemiljøene på fagskolefeltet. I forslaget til statsbudsjett mister NOKUT flere av sine oppgaver på fagskolefeltet, blant annet ansvaret for tilstandsrapporter og kompetanseutvikling. Disse oppgavene flyttes nå til et nytt direktorat, DIKU, som skal lokaliseres til Bergen.

- Det er allerede i dag for få fagmiljøer på fagskolefeltet, og vi er bekymret over at regjeringen nå vil splitte opp et sterkt fagmiljø og flytte sentrale funksjoner til et nytt direktorat i Bergen. NOKUT har brukt mange år på å bygge opp kompetanse på fagskole, og når dette rives ned vil det kunne svekke samordningen på fagskolefeltet, sier Blaalid.

Forslaget til statsbudsjett styrker Nasjonalt fagskoleråd gjennom opprettelse av et nytt sekretariat for rådet. Sekretariatet er foreslått plassert hos DIKU i Bergen.

Det svekker uavhengigheten til Nasjonalt fagskoleråd når sekretariatet skal legges til et statlig direktorat som er direkte underlagt Kunnskapsdepartementet, sier Blaalid.