Strømsø senter og p-hus

Foto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Trond JoelsonFoto: Svanhild BlakstadFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Svanhild BlakstadProsjekteringsleder Runar Berg i Veidekke Entreprenør i teknisk rom. Foto: Svanhild BlakstadFoto: Trond JoelsonFoto: Svanhild BlakstadFoto: Trond JoelsonFoto: Trond Joelson

Maxi senter på Strømsø i Drammen har på rekordtid blitt bygget om til et moderne kjøpesenter med helt nytt parkeringshus.

Fakta

Sted: Drammen
Prosjekttype: Kjøpesenter og p-hus
BTA: 23.090 kvm
Byggherre: Strømsø senter
Byggeledese: Rambøll
Prosjektledelse: Prosjektcompaniet
Totalentreprenør: Veidekke
Kontraktsum eks mva:
178 millioner kroner
Arkitekt: Halvorsen & Reine
Rådgivere: RIV vent/rør: Moe l RIBr: Firesafe l RIE: ECT l RIB: Will Arentz
l RI VVS utvendig: VA Consult l Geoteknikk: Golder l UK geoteknikk: Multiconsult
Underentreprenører/leverandører: Grunnentreprenør: Kjeldaas
l Spunt: Seierstad l Betongelementer: Spenncon l Ventilasjon/rør: Vito teknisk entreprenør l Automatikk: GK Norge l Taktekking: Icopal Tak l Elektro, brannalarmanlegg og adgangskontroll: Ing Mosness Norstad l P-automatikk l Swarco Norge l Låskasser/beslag: Kaba MU l Leverandør belegg p-hus: Vanntett betong l P-husbelegg: Jetmen Protection l Himlinger innvendig: Akustikk innredning l Malerarbeider og belegg: Malermester Buer l Flisarbeider fellesareal: Mur og Flisarbeider l Fliser Kiwi og Europris: Br. Olsen Mur og Bygg l Rekkverk: GBS Produkter l Glass/ alu, dører, rullegitter innvendig solavskjerming: Umbra l Heis/rulletrapp: Kone l Porter: Nor Port og Olar Portconsult l Røykluker i trapperom: Bramo l Branngardin i kjøpesenter: Haby Norske Sjalusier l Alufasade: Eivind Haukjem l Fasadeplater utvendig: Laminathuset Combi Craft

Like før påske åpnet det nye senteret, som foreløpig rommer 11 butikker og et helt nytt parkeringshus i fire etasjer med plass til 330 biler. Noen av arealene står fortsatt ledig i påvente av at leietakere skal flytte inn.
Veidekke Entreprenør har vært totalentreprenør på prosjektet, mens Halvorsen & Reine har vært arkitekt. Prosjektet omfatter både et tilbygg med ny vertikal transport bestående av rulletrapper og heiser, to nye varemottak, ombygging av eksisterende senter samt nytt parkeringshus.
Arbeidene ble igangsatt mai 2014 og ferdigstilt etter 10,5 måneder.
Innvendig har det gamle bygget blitt strippet ned og bygget opp på nytt med nye inndelinger av butikkarealer. Utvendig har bygget fått nye fasader, og det er lagt ny taktekking.
– Det har vært en veldig kort og hektisk byggetid. Det var en stor rivejobb før vi kunne starte byggingen, sier prosjekteringsleder Runar Berg i Veidekke.

Ekspropriert grunn
Bakgrunnen for prosjektet er at det gamle Maxi senter, som åpnet i 1994, hadde behov for betydelig oppgradering av eksisterende arealer. I tillegg har Statens vegvesen ekspropriert grunn på deler av tomta for å utvide den langsgående Bjørnstjerne Bjørnsons gate til firefelts vei, samt gang- og sykkelbane.
– Dette gikk på bekostning av senterets eksisterende parkeringsplasser, og derfor ble det nødvendig å bygge et nytt parkeringshus, opplyser Berg.
Han forteller at det også ble mye koordinering med Statens vegvesen og Drammen kommune, ettersom byggeplassen lå kloss inntil utbyggingsområdet for den nye fremtidige vegen.

Seksjonsvis utgraving
Det ble nødvendig med seksjonsvis riving, utgraving og støping på grunn av de krevende grunnforholdene i Drammen, noe som også var tidkrevende for entreprenøren.
– Vi gjorde et strategisk grep med å velge én grunnentreprenør som fikk ansvar for både graving, riving og spunting. Dette var en prosess som måtte gå hånd i hånd, ettersom det var mye koordinering, sier prosjektleder Gro Brathovde, som gir honnør til Kjeldaas og deres underentreprenører Øst-Riv og Seierstad for vel utført jobb.
Det var ikke forurensning i grunnen, men likevel krevende forhold med slike masser. På geoteknikksiden har Golder Associates og Multiconsult vært inne og tatt prøver og utført grunnboring, samt prosjektert spunt- og gravearbeidene.

Setningsskader
Det viste seg at eksisterende bygg hadde store setningsskader og tippet en god del, og derfor ble det nødvendig med avlastninger i grunnen på utsiden av bygget.
– Bygget ligger også godt under grunnvannsstand. Derfor er det installert grunnvannspumper rundt hele senteret. Det ligger over flomkoten, mens kjelleren ligger under. For å hindre oppflyting ved 200-årsflom, er tykkelsen på bunnplaten i tilbygget hvor det er rulletrapphus og varemottak 1,20 meter, sier Brathovde.

Tak og fasade
Eksisterende fasader på kjøpesenteret er tilleggsisolert, lektet ut og kledd med Fundermax-plater. I tillegg er det brukt lysegrå, perforerte metallplater som dekor på parkeringshuset fra RMig. Slike plater er også benyttet på inngangspartiene, for å gi bygget en helhetlig utforming, ifølge arkitekten.
Taket på senteret er tilleggsisolert med 20 cm og ny tekking. Hele takkonstruksjonen er brannisolert innvending. 


Tekniske anlegg
Alle tekniske installasjoner er nye, og senteret har et eget system for gjenvinning av varme som er utviklet spesielt for dagligvaren av Kai Brede Sillerud. All varmen fra kjøl og frys blir gjenvunnet og går inn i ventilasjonsaggregatene. Systemet bruker valgfritt el-kjele eller fjernvarme som spisslast.
Adgangskontroll og innbruddsalarmanlegget er datastyrt. Hele bygget er i prinsippet nøkkelfritt og kortbasert.

Parkeringshus
Parkeringshuset over fire plan består av kjellerparkering og tre plan over bakken. Plan 1 og 2 korresponderer med nivåene i kjøpesenteret, mens øvre plan er koblet til senteret via ny vertikalkommunikasjon som er lagt i utvidelsen mot Bjørnstjerne Bjørnsons gate.
P-huset er oppført med prefabelementer, og det er lagt en vanntett polyureamembran over hele arealet på ca. 11.000 kvadratmeter. Dette er et belegg som tåler høy belastning og slitasje.

Krevende logistikk
Entreprenøren har hatt en stor utfordring med logistikken, delvis på grunn av den trafikkerte vegen som går like inntil bygge-
plassen og liten riggplass.
– Det ble veldig trangt ettersom tomta er lang og smal, og vi har bygget på alle sider samtidig. Det har vært krevende med transport inn og ut av byggeplass, og vi har måttet leie parkering på nabotomta. Det har gjort at vi måtte tenke nøye gjennom produksjonsrekkefølge og riggfasiliteteter for å komme i mål, sier Brathovde, som er godt fornøyd med at de tross alt ble ferdige i tide.
Av andre utfordringer peker både prosjektleder og prosjekteringsleder på de krevende grunnforholdene, den korte byggetiden og leietakertilpasninger.
– Det har blitt tilleggsarbeider for noen titalls millioner kroner på grunn av til dels omfattende leietakertilpasninger. Dette skjedde helt på tampen av byggeperioden, noe som gjorde at det ble ekstra hektisk for å komme i mål innen fristen, sier Berg.
Facebook som infokanal til nabolaget Strømsø senter ligger i et trafikkert område og hvor bebyggelsen stort sett består av næringsbygg og noe boliger. Veidekke synes det var viktig å informere nabolaget gjennom byggeprosessen, og valgte sosiale medier til det formålet.
– Vi har brukt Facebook som infokanal til nabolaget, ved å opprette en egen side hvor vi har lagt ut bilder og informasjon som hvordan prosessen skred frem. Det gamle senteret var flittig brukt av nærområdet, så det var mange som var interessert i hvordan det gikk, avslutter Gro Brathovde.