Selskapet Pacific Gas and Electric (PG&E) er pålagt å betale 15 milliarder kroner å ha bidratt til de dødelige skogbrannene i California i 2017 og 2018. Et forlik med ofrene på 120 milliarder kroner er derimot avvist av guvernøren i delstaten, og strømselskapet må tilbake til forhandlingsbordet for å løse den tvisten. Arkivfoto: Mike Eliason / Santa Barbara County Fire Department via AP / NTB scanpix

Strømleverandør må betale 15 milliarder i skogbrannerstatning

Selskapet Pacific Gas and Electric (PG&E) er pålagt å betale 15 milliarder kroner for å ha bidratt til de dødelige skogbrannene i California i 2017 og 2018.

 Ødelagte strømledninger fra PG&E startet fjorårets såkalte Camp Fire nord i California, den dødeligste i statens moderne historie. Mer enn hundre personer døde i brannene i 2017 og i 2018.

Forliket med myndighetene innebærer at selskapet må betale for skadene etter skogbrannene, brannslokkingsarbeidet og vedlikeholdet av det elektriske utstyret som forårsaket brannene.

I henhold til avtalen kan ikke PG&E føre kostnadene videre over på kundene.

Tidligere denne måneden ble PG&E enige med brannofre om en erstatning på 120 milliarder kroner for skader på mer enn tusen boliger.

Skadene ble estimert til å koste om lag 30 milliarder amerikanske dollar, drøyt 274 milliarder norske kroner, men PG&E sa at det ville gå konkurs dersom selskapet ble dømt til å betale ut en slik sum. I stedet fikk selskapet konkursbeskyttelse mens et utkast til et realistisk forlik ble laget.

Guvernør Gavin Newsom i California, som må godkjenne planen, avviser forliket og kaller det sørgelig lite. Han påpeker i et brev til PG&E at delstaten jobber videre med å gi skogbrannofrene en rettferdig behandling, ikke de økonomiske interessene på Wall Street.

Manglende utstyr, trestolper og uryddige strømgater med kratt får skylden for å ha startet brannene. PG&E har blitt anklaget for å sette profitt framfor sikkerhet.

Forliket må fremdeles gjennom flere vurderinger før det blir godkjent.