Illustrasjonsfoto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX .

Strengt ansvar for borettslag og sameier om vinteren

Borettslag og sameier må gjøre hva de kan for å forebygge takras.

Det skriver Norske Boligbyggelag (NBBL) i en pressemelding mandag.

– Som huseiere har borettslag og sameier ansvaret for å fjerne snø og is fra taket. Dersom noen får en isklump i hodet, er det stor risiko for at boligselskapet blir økonomisk ansvarlig. Dette gjelder også for skader på gjenstander, som for eksempel biler, sier Henning Lauridsen, advokat i NBBL.

Fordi skadepotensialet er stort, er også ansvaret strengt, og det skal lite til før huseieren anses for ikke å ha overholdt sine forpliktelser, heter det i pressemeldingen.

Å unnlate fjerning av snø og is fra tak er straffbart, og overtredelse kan føre til bøter. Det finnes også eksempler på alvorlige saker hvor det er idømt fengselsstraff.

– Dersom det er rasfare, skal taket ryddes snarest mulig. Politivedtektene gir en frist på syv dager. Da skal taket være ryddet og avviserne fjernet. Boligselskapet må sørge for å ha rutiner for å forebygge rasfare. Taket må regelmessig inspiseres. Det er nemlig ikke tilstrekkelig å fjerne is og snø når det først oppdages, sier Lauridsen i pressemeldingen.

Høyesterett har uttalt at inspeksjonsplikten er et utslag av en alminnelig plikt om ikke å utsette andres liv og eiendom i fare. I tillegg til at man undersøker om det er fare for ras, bør boligselskapet også forsikre seg om at bygget er i en slik teknisk tilstand at risikoen for snøras er så liten som mulig, for eksempel ved at det er montert snøfangere der det er rasfare, skriver NBBL.