Strandvegen Hage

Boligene varierer i størrelse fra 106 til 160 kvadratmeter. Foto: Ø.M. FjeldBoligprosjektet, som er organisert som et borettslag, skiller seg ut fra mengden. Foto: Ø.M. FjeldDCIM\100MEDIA\DJI_0011.JPGFlere av boligene har også en egen tårnstue med takterrasse. Foto: Ø.M. FjeldOLYMPUS DIGITAL CAMERAFor å sikre seg en bolig i prosjektet må man ut med seks millioner kroner for de minste enhetene til åtte millioner for de største og dyreste. Foto: Ø.M. FjeldDCIM\100MEDIA\DJI_0020.JPGDCIM\100MEDIA\DJI_0425.JPGDCIM\100MEDIA\DJI_0431.JPGDCIM\100MEDIA\DJI_0434.JPGDCIM\100MEDIA\DJI_0419.JPG

På Martodden i Hamar er Ø.M. Fjeld i ferd med å overlevere boligene i byhus-prosjektet Strandvegen Hage. De 29 boligene har et karakteristisk utseende som har satt sitt preg på nabolaget.

Fakta

Sted: Hamar

Prosjekttype: Boliger

Areal: 5.324 kvadratmeter BRA

Byggherre: Ø.M. Fjeld Utvikling

Totalentreprenør: Ø.M. Fjeld

Kontraktsum: 120 millioner kroner, eksklusive merverdiavgift

Arkitekt: TAG arkitekter (prosjekteringsfase) og HeiArk (i utførelsesfasen)

Landskapsarkitekt: Feste Kapp, Sweco Norge

Rådgivere: PGL: Byggeråd l RIB, RIBr, RiByFy, RiA, RIVA: Sweco Norge l RiG: Rigeo

Underentreprenører og leverandører: Leveranse og montering av gulv-, vegg- og takelementer: Støren Treindustri l Anleggsgartner: Anleggsgartner Arnesen l Elektro: Innlandet Elektro l Ventilasjon: Hamstad l Rørlegger: Arve Hagen l Rivearbeider: AF Decom l Innvendige trapper: Hagen l Innredning: Innlandet Innredning l Maler- og byggtapetserarbeider: Morten Skancke l Blikkenslager-arbeider: Elverum Blikkenslagerverksted l Tekkearbeid: Icopaltak l Lås og beslag: Certego l Port: Port Innlandet l Dører: Swedoor l Vinduer: Gilje l Flisleverandør: Bergesen Flis l Flisarbeider: Mjøsen Murmesterforretning l Ferdigbetong: Betong Øst l Grunnarbeid: M. Dobloug l Produksjonsutstyr: MyLift l Stillas: MB Stillas l Byggvask: Innlandet renhold l Parkett og laminat: Bo Andrén

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Boligprosjektet, som er organisert som et borettslag, skiller seg ut fra mengden. Man har valgt en løsning med store byhus, satt opp som eneboliger i rekke. De er på to, tre og fire etasjer, og varierer i størrelse fra 106 til 160 kvadratmeter. For å sikre seg en bolig i prosjektet må man ut med seks millioner kroner for de minste enhetene til åtte millioner for de største og dyreste.

Femroms

Prosjektet består av til sammen seks bygg, hvorav to oppføres over en parkeringskjeller, som utføres i plassbygd betong med bæring i betongvegger og istøpte stålsøyler. Alle boligene har fire soverom, og noen har også direkte adkomst fra parkeringskjelleren. Totalt er det etablert 38 parkeringsplasser for de 29 enhetene. Det er i tillegg en stor sykkelparkering.

Alle enheter har egen privat hage med terrasse på bakkeplan, mens flere av boligene også har en egen tårnstue med takterrasse. Dette har også vist seg å være de mest populære enhetene.

I tillegg er det lagt ned store ressurser i å uforme utomhusområdet, med både benker, belegningsstein, flere murer og ulike grønne sosiale soner.

Egenregi

Utbyggingen er i sin helhet utført av Ø.M. Fjeld-konsernet. Byggherre er Ø.M. Fjeld Utvikling og prosjektet er bygget av Ø.M. Fjelds regionkontor på Hamar.

Entreprenørens prosjektsjef for Hamar-regionen, Ole-Jo Engelstad, er godt fornøyd med både prosessen og det ferdige prosjektet. Han er nå i full gang med å overlevere boligene til kjøperne. 20 av boligene er per nå solgt, og man regner med at de fleste vil gå rimelig raskt unna nå som utbyggingen står ferdig.

Engelstad har fulgt prosjektet helt fra oppstarten.

– Jeg ble kontaktet av eieren av området tilbake i 2016. Tidligere lå det et næringsbygg på tomten, og eieren lurte på om dette kunne være et interessant område for oss å utvikle til boligbygging. Vi ønsket å satse her, og tidlig i 2017 samme år kjøpte Ø.M. Fjeld Utvikling tomten og gikk umiddelbart i gang med omreguleringsprosessen. I oktober 2019 startet rivearbeidene på området, forteller Engelstad, som også har hatt med seg Vegar Enger og Tom André Brynjulfsen i prosjektledelsen fra Ø.M. Fjeld.

Martodden i Hamar har de senere årene vært gjennom en stor utvikling. Fra å være et industri- og næringsområde er nå dette i ferd med å transformeres til et boligområde. Flere prosjekter er allerede fullført i nabolaget, og flere er på gang. Martodden ligger rundt 10-15 minutters gange fra Hamar sentrum, og har både skoler, barnehager og ulike fritidstilbud i nærheten. Mange bruker også Martodden som rekreasjonsområde. Like i nærheten av Strandvegen Hage ligge også Domkirkeodden og byens jernbanemuseum. Fra flere av boligene er det også mulighet å se Mjøsa.

– Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på beliggenheten, og kjøperne er godt fornøyde med resultatet, sier Engelstad. Prisen ligger nok noe over snittet i området, men det har likevel ikke skremt boligkjøperne.

– Med slike boliger får man noe unikt. Det er byhus med en god standard og en spesiell utforming, og vi har lagt en del ekstra ressurser i detaljene for at det skal bli skikkelig og godt gjennomført. Vi har ikke ønsket å spare på noe. I tillegg er det lagt inn ekstra ressurser i uteområdet, og man vil finne en rekke detaljer som ikke alltid vil finnes andre steder. Blant annet er det elbil-lader til alle parkeringsplasser, det er lagt inn ekstra lyd-isolering i boligene, det er brukt solide dører og trelags vinduer og vannbåren varme i alle gulv for å nevne noe. Ikke minst har det også vært mange tilvalgsmuligheter, noe mange også har benyttet seg av i stor grad. Det gir oss noe ekstraarbeid, men det har vært viktig for oss å se til at kjøperne skulle få mulighet til å sette et ekstra preg på sine boliger, sier Engelstad.

Kjøperne finnes i alle aldersgrupper, men folk i 30-50-årsalderen dominerer. Mange familier har valgt å etablere seg her.

– God byggeprosess

Engelstad kan fortelle om en god utbyggingsprosess, med få store utfordringer.

– Grunnarbeidet, som er utført av M. Dobloug AS, gikk etter planen. Det var noe forurensning i grunnen med en historie helt tilbake i krigen, men det ordnet seg på en god måte. Alt av betongarbeider i kjeller og plate på grunn ble utført i egenregi. Det ble inngått en underentreprisekontrakt med Støren Treindustri som har prosjektert, levert og montert alle yttervegger, etasjeskillere, yttertak og bærende innervegger. Våre egne fagarbeidere har utført det resterende trebyggeriet, sier Engelstad. De har benyttet seg av en rekke ulike underentreprenører, mange av disse med lokal tilhørighet.

– Vi har hatt et meget godt samarbeid med underentreprenørene, og det har vært en veldig god stemning i prosjektet gjennom hele byggeprosessen, noe som har vært med på å bidra til det gode resultater, mener Engelstad.

De har ikke hatt noen fraværsskader, men fikk noen utfordringer med koronapandemien.

– Det var stor byggeaktivitet i prosjektet da koronapandemien kom. Vi fikk noen problemer med tilreisende personell og leveranser, men ikke slik at vi har måttet forskyve på noen datoer. Det er gjennomført godt smittevern på byggeplassen, og vi har ikke hatt noen smittetilfeller, påpeker Engelstad.

Fokus på materialvalg og farge

Det er TAG arkitekter som har stått for utformingen i utviklingsfasen, mens lokale HeiArk har stått for det arkitektoniske arbeidet i utførelsesfasen.

– Vi mener at disse boligene representerer noe nytt og annerledes. Det er stor variasjon i både formgivning og farge, noe som skaper et spennende spill i fasadene, sier Engelstad. Fasaden består for det meste av trekledning i ulike fargetoner. I tak-konstruksjonen har man benyttet bjelkelag av Kertobjelker, sponplategulv med isolasjon og tekking over.