Strandsonen blir for eksklusiv

Tre av fire søknader om nybygg i strandsonen ble innvilget i fjor, og friluftsfolket mener strandsonen er i ferd med å bli for eksklusiv.

I enkelte kommuner er så mye som 83 prosent av strandsonen privatisert, ifølge Statistisk sentralbyrå. I fjor ble 798 av totalt 1085 søknader om nybygg innvilget, skriver Nationen. Friluftsrådenes Landsforbund (FL) mener dette er altfor mange. Uansett formildende forklaringer bygger vi ned for mye av strandsonen, sier Morten Dåsnes i FL, som ønsker å frata de kommunene som innvilger flest søknader, retten til å dele ut dispensasjoner fra det generelle forbudet.