Illustrasjon: Holbø Consulting / Olset

Strand & Stubø bygger Devoldholmen i Kristiansund

Strand & Stubø Entreprenør AS bygger Devoldholmen i Kristiansund for Kristiansund og Nordmøre Havn IKS i totalentreprise.

Prosjektet omfatter 1.100 kvadratmeter kontorer fordelt på tre etasjer ved sjøkanten, hvor Lerøy Midt skal etablere seg. Vågen i Kristiansund er i en fase med oppgradering og nyetablering av både private og kommunale aktører. Bygget blir satt på peler delvis i sjøen, bærekonstruksjon blir satt opp i betong og stål, etasjeskillet blir det lagt betong dekke, ytterveggen og tak blir oppbygd med tradisjonelt treverk. Byggetid er fra 28. mars 2019 til 17. november 2019. Kontraktssum er 25 millioner kroner.