Stramt budsjett for Statens vegvesen – tre milliarder mindre å rutte med på investeringsbudsjettet

I forslaget til statsbudsjett ligger det inne en total nedgang i investeringsmidlene til Statens vegvesen på totalt tre milliarder kroner. Investeringsmidlene blir på cirka 12,8 milliarder kroner, noe som er to milliarder lavere enn i inneværende år. I tillegg reduseres inntektene fra bompenger med én milliard kroner. – En utfordring for oss, sier vegdirektøren.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. Foto: Knut Opeide

Så mens jernbanesektoren får en påplussing på drøyt fem milliarder kroner må Vegvesenet klare seg med en budsjettnedgang på 1,9 prosent.

– Budsjettforslaget speiler den totale situasjonen i samferdsel, og vi håper selvsagt at vi raskt kommer tilbake på et høyere nivå, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i en melding fra etaten.

Kostnadsreduksjoner
– Det er viktig at vi klarer å redusere kostnadene i våre prosjekter for å få det maksimale ut av et stramt budsjett, legger hun til.

Statens vegvesen har identifisert mulige kostnadsreduksjoner på 50 milliarder kroner i Vegvesenets portefølje, påpeker vegdirektøren.

I meldingen fra etaten trekkes disse punktene frem som positive:
* Drift og vedlikehold øker med om lag én milliard kroner sammenlignet med det vedtatte 2020-budsjettet. Omtrent halvparten dekker opp for økte kostnader i driftskontraktene som henger sammen med at opphevingen av «sams vegadministrasjon».

* Vegvesenet styrker arbeidet med digitalisering innenfor transport og trafikant- og kjøretøyområdet. Budsjettøkningen er på 150 millioner kroner.

– Vi har levert godt på digitale tjenester og vil i 2021 avslutte en fullstendig ombygging av førerkort- og kjøretøyregisteret, skriver etaten.

* Fire veiprosjekt får oppstart.

I 2019 bygde Statens vegvesen 153 kilometer ny riksvei, viser oversikten i statsbudsjettet. Det legges også opp til et høyt aktivitetsnivå i 2020. Dette er veiprosjektene som får midler til forberedelser og eventuell oppstart i 2021:
- E39 Myrmel – Lunde
- E39 Ørskogfjellet (krabbefelt)
- E39 Lønset – Hjelset
- Rv.4 Roa – Gran grense

– Forberedelser foregår på E18 Lysaker – Ramstadsletta i Viken. Vegvesenet jobber videre med planlegging av OPS-prosjektene rv.555 Sotrasambandet og E10 Hålogalandsveien, samt E8 Sørbotn – Laukslett, heter det i meldingen.

Mer til drift og vedlikehold
Midlene til drift og vedlikehold øker med én milliard kroner sammenlignet med det vedtatte 2020-budsjettet, men omtrent halvparten dekker opp for økte kostnader i driftskontraktene.

– Dette henger sammen med at den felles veiadministrasjonen er oppløst, og stat og fylke inngår nye kontrakter for hver sin del av veinettet. Nye kontrakter for drift på riksveinettet som er inngått i 2020 økte 73 prosent i pris, skriver Vegvesenet i meldingen.

Tunneler, veidekke, bruer og kaier
Innenfor vedlikeholdet går 985 millioner kroner til utbedring av tunneler, bruer og ferjekaier. Ytterligere 950 millioner kr. går til fornyelse av veidekker. 450 millioner kroner settes av til drenering for å redusere vannskader på veiene. 420 millioner skal brukes til veiutstyr som blant annet omfatter rekkverk, kantlinjer (rumlefelt) og ettergivende master for lys, skilt, signaler og annet vei- og trafikkutstyr med mer som reduserer faren for personskade ved påkjørsel og bidrar til god fremkommelighet.

150 millioner ekstra til digitalisering
Vegvesenet styrker arbeidet med digitalisering innenfor transport og trafikant- og kjøretøyområdet. Økningen er på 150 millioner kroner i statsbudsjettforslaget.

I 2021 blir Vegvesenet ferdig med en fullstendig renovering av landets førerkort og kjøretøyregister, Autosys.

– Dette er et av de mest omfattende teknologiprosjekt i statlig sektor. Netto nytte for brukerne er beregnet til 6,1 milliarder kroner, melder Statens vegvesen.