Regjeringen kjøpte i høst jakteiendommen Meraker Brug for 2,65 milliarder kroner. Det var høyere en to av statens egne verdivurderinger. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Regjeringen kjøpte i høst jakteiendommen Meraker Brug for 2,65 milliarder kroner. Det var høyere en to av statens egne verdivurderinger. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Stortingets kontrollkomité åpner sak om statens kjøp av Meraker Brug

Kontroll og konstitusjonskomiteen på Stortinget åpner sak om statens kjøp av den store eiendommen Meraker Brug.

I fjor høst vant Statskog budrunden på aksjeselskapet Meraker Brug med et bud på 2,65 milliarder kroner. Det var er høyere enn to av statens egne verdivurderinger.

– Det gjelder et mulig brudd på reglene for lånefinansiering av en så stor konsesjon, at det uthuler handlingsregelen og blir budsjett-triksing, sier kontrollkomiteens leder Peter Frølich (H).

Finansministeren og landbruksministeren må svare på spørsmål fra kontrollkomiteen i saken.

– De må svare på hvilke vurderinger de har gjort. De har hatt verdivurderinger internt og eksternt som lå betydelig under det som ble den endelige sluttsummen, da er det spørsmål om de har fulgt reglene for føring under strek. Det mener vel vi langt på vei at de ikke har gjort, sier Frølich til NTB.

Eiendommene i AS Meraker Brug ligger i Trøndelag og har et samlet areal på om lag 1,2 millioner mål, hvorav mer enn 200.000 mål er produktiv skog. Regjeringen vil gjennom statlig eierskap sikre eiendommen på norske hender, og bedre allmennhetens tilgang til jakt og fiske i området.