Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) må gjennomføre nye regler for bemanningsbransjen selv om hun er uenig i dem. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Stortinget vedtar innstramminger for bemanningsbransjen

Regjeringen frykter følgene av at opposisjonen banker gjennom strenge regler for innleie. Ingen grunn til bekymring, svarer de rødgrønne.

– Det er grunn til å tro at dette får store konsekvenser, særlig i et arbeidsmarked hvor det er ganske vanskelig å få tak i arbeidskraft. Vi hører det fra hele landet og mange bransjer, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til NTB.

Kristelig Folkeparti har gått sammen med de rødgrønne på Stortinget og sikrer dermed en innstramming for bemanningsbransjen som går mye lenger enn det regjeringen foreslo. Dermed blir det forbudt med såkalte nulltimerskontrakter i alle bransjer, det vil si avtaler der ansatte i bemanningsbyråer står uten lønn mellom oppdrag. I tillegg blir det fra neste år bare bedrifter bundet av en tariffavtale som får lov å leie inn arbeidskraft.

– For de store bedriftene med tariffavtale med landsdekkende fagforeninger blir ikke dette et stort problem. Jeg er mer urolig for de bedriftene som ikke har den type avtaler, og bedrifter som er så små at de ikke har store HR-avdelinger, sier Hauglie.

Regjeringspartiene er også bekymret for helsevesenet i distriktene, som ikke klarer å få fylt stillingene. De er avhengig av å bruke kvalifiserte vikarer fra andre nordiske land, hevdes det.

Etterlyser nødbrems
Det er tilstandene i byggebransjen i Oslo-området som har motivert både regjeringen og opposisjonen til å legge fram forslag for å begrense innleie. Men Bedriftsforbundets leder, Olaf Thommessen, mener stortingsflertallet går altfor langt, og roper på en nødbrems. Han påpeker at innleie gjennom vikarbyråer står for 1–2 prosent av samlede årsverk i Norge.

– Vi frykter at mange små bedrifter vil oppleve at terskelen for å hente inn midlertidig arbeidskraft til å ta unna de verste toppene blir hevet. Dette vil i ytterste konsekvens kunne bety lavere omsetning, lavere verdiskapning og lavere inntekter for fellesskapet, sier Thommessen.

Fortsatt vikarer
Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik mener mindre bedrifter ikke har grunn til å bekymre seg. De har fortsatt mulighet til å leie inn vikarer eller spesialister ved behov, for eksempel ved sesongarbeid eller nye store kontrakter, mener hun.

– Det nye er at man innfører en hovedregel i norsk arbeidsliv om at det er virksomheter med landsomfattende tariffavtaler med innstillingsrett som da vil kunne inngå i generelle avtaler om innleie. Det vil ikke gjøre det vanskeligere å bruke vikariater og spesialister. Det er de langvarige tilfellene av innleie vi vil til livs, sier hun.

Da saken ble behandlet i Stortinget mandag, ble opposisjonen like fullt beskyldt for å være uansvarlig. Forslagene som blir vedtatt, har ikke vært utredet eller sendt på høring, og dermed kjenner man ikke konsekvensene, framholdt regjeringspartiene.

– Problemene knyttet til økt innleie har vært diskutert gjennom veldig mange år, så problemet og mulige løsninger er blitt belyst over lengre tid, sier Tajik.

– Ville ikke utrede andre forslag
KrFs Steinar Reiten avviser også anklagene. Han sier regjeringen har ignorert KrFs ønske om å utrede forslag de har lagt på bordet.

– Saken har versert siden før jul. Regjeringen har vært klar over at det kunne ligge an til et flertall som gikk lenger enn det regjeringen ønsket, sier Reiten til NTB.

Han mener regjeringens forslag i praksis ville gjøre det umulig for vikarer i bemanningsbyråene å få fast jobb, fordi det gir generell adgang til å ansette midlertidig for å fylle vikariater. En regel om at vikaren har rett til fast jobb etter 3–4 år, hjelper lite. Byrået kan bare avslutte kontrakten før den tid, påpeker KrF-politikeren.

Han er imidlertid åpen for å bidra til å moderere reglene senere, dersom en evaluering skulle vise at det er nødvendig.

Både regjeringspartiene, KrF og Arbeiderpartiet ønsker evaluering av de nye reglene, som skal tre i kraft fra 1. januar.