Illustrasjonsfoto.

Stortinget har vedtatt enklere regler boligbygging

Stortinget har vedtatt endringer i plan- og bygningsloven som skal gi forenklinger og en mer effektiv planprosess.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi jobber for å gjøre det raskere og rimeligere å bygge. Det betyr mye for at vi skal få bygget flere boliger og legge til rette for næringsliv og nye jobber, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding fra KMD. 

– Endringene som nå er vedtatt er av stor betydning. Loven har vært for komplisert og det har vært brukt for lang tid til planlegging, nå blir den enklere, legger Sanner til.

Viktig grep mot prisutviklingen

Statsråden mener lovendringene er viktige for alle som skal bygge, næringslivet, og for unge som skal inn i boligmarkedet for første gang.

–Prisutviklingen på boliger har flere steder vært meget høy og det er derfor nødvendig å bygge flere boliger raskt for å møte etterspørselen og redusere prispresset i markedet, sier Sanner.

Imøtekommer ønsker byggenæringen

«Forslagene imøtekommer mange av ønskene fra byggenæringen og andre utbyggere. De savner at kommunen viser eierskap til planprosessen, og fremstår som en reell medspiller. De savner også at kommunen tar en mer aktiv koordinerende rolle, blant annet for å avklare motstridende interesser. Ikke minst savner utbyggerne en mer løsningsorientert planprosess, der partene tidlig blir enige om målet, hvordan man kommer dit, og at alle involverte aktører bidrar aktivt i samme retning», heter det i meldingen fra departementet.

Departementet har ikke tatt endelig stilling til iverksettingstidspunkt. Det vil være aktuelt med ulike iverksettingstidspunkter for lovendringene. Første naturlige iverksettingstidspunkt vil være 1.7.2017.