Stort sett normal vannføring i mai

Månedsmiddelvannføringen har stort sett vært normal for store deler av landet bortsett fra kystnære områder lengst sør og i indre strøk av Nordland og Troms.

Der har middelvannføringen vært noe høyere enn normalt, viser siste hydrologiske månedsoversikt fra NVE. I sentrale strøk av Sør-Norge og nordover langs Trøndelagskysten har middelvannføringen imdertid vært noe lavere enn normalt. I begynnelsen av hver måned utgir NVE en oversikt over forrige måneds tilstand for vannføring, snø, grunnvann og markvann i ulike norske vassdrag.