Stort rekrutteringsbehov

Byggenæringen har et stort behov for å rekruttere nye medarbeidere. - Dagens rekruttering er ikke tilstrekkelig for å dekke samfunnets behov for næringens tjenester, sier styreformann i BNL, Jan Halstensen.

Nettopp rekrutteringen er et av de viktigste arbeidsområdene for BNL fremover.

- Vi har de siste årene antatt et årlig rekrutteringsbehov på cirka 7 500 fagarbeidere og 1 500 ingeniører/sivilingeniører/teknikere, uttalte Halstensen i åpningstalen på det åpnet møtet BNL arrangerer i forbindelse med foreningens generalforsamling.

Den reelle rekrutteringen av ungdom de senere årene er på ca 4 500 til Vg1. Av disse fullfører bare cirka 50 prosent denne utdanningen. Resten må rekrutteres blant voksne og utenlandsk arbeidskraft.

- Dette er en utfordring BNL vil jobbe mye med de kommende årene, sier Halstensen.