Stort gassanlegg på Aukra

Ormen Lange blir et kjempeanlegg, sier konsulent Erik Holmelin i konsulentfirmaet Agenda. Han tegnet meget lyse utsikter for Aukra og regionen med ilandføring av gass til Nyhamna, under folkemøtet om Ormen Lange på Gossen, melder Romsdals Budstikke.

Informasjonsmøtet ble arrangert av Olje- og energidepartementet. Tilstede var et bredt sammensatt panel fra departementet, Norsk Hydro, Shell, Statnett og Aukra kommune. Salen på Soltun var tilnærmet fullsatt under møtet. 55 milliarder Det er Agenda, med konsulent Erik Holmelon i spissen, som har utarbeidet samfunnsdelen av den såkalte konsekvensutredningen Norsk Hydro har laget for Ormen Lange. Et prosjekt som totalt vil komme på 55 milliarder kroner, hvorav landanlegget på Nyhamna vil utgjøre 11-15 milliarder kroner. Ifølge Holmelin vil Aukra kommune kunne bygge opp et meget godt tjenestetilbud til innbyggerne med eiendomsskatten på cirka 60 millioner kroner fra Ormen Lange-anlegget. Dagens kommunebudsjett i Aukra er på 94 millioner kroner. Store muligheter Han gikk også inn på de samfunnsmessige konsekvensene i selve anleggsfasen, hvor det vil være 15002000 mennesker beskjeftiget på Nyhamna. Ifølge Holmelin vil anleggsstokken i hovedsak beståp av familiefolk som kommer tilreisende for å jobbe 12 timer i døgnet og så dra hjem igjen. Gir seg ikke Norsk Hydros prosjektdirektør Thor A. Tangen kom inn på drakampen som har vært mellom Aukra og Aure kommune, hvor Tjeldbergodden ligger. Han fant det interessant at Aure, som allerede har fått et ilandføringsanlegg for gass, nekter å gi seg i kampen om Ormen Lange. Han opplyste at med det produksjonsvolum en tenker seg i dag, vil Ormen Lange vare i minst 30 år. Med et gassknutepunkt på Nyhamna, kan gass fra nye felt bli ført dit og forlenge perioden vesentlig. Thor A. Tangen var også meget presis med tidsangivelsen for når Ormen Lange-anlegget skal settes i drift: 1. oktober 2007 kl 0600.