Administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien. Foto: Ingar Sørensen.

Administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien. Foto: Ingar Sørensen.

Stort fall i eksport av trebaserte byggevarer i april

Eksporten av trelast faller med hele 11 prosent i april, og eksporten av sagtømmer har sunket med 1,1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– Fallet i eksport skyldes at produsentene prioriterer kunder i Norge, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien, i en pressemelding.

– Bedriftene jobber på spreng for å sikre produksjon og lager i en utfordrende tid preget av pandemien, fortsetter hun.

Salget av trebaserte byggevarer som konstruksjonsvirke, trelast og impregnert har økt med 6,1 prosent i april sammenliknet med samme periode i fjor, viser statistikk fra Treindustrien.

Sammenlignet med mars måned i år, er det fortsatt sterk etterspørsel hvor salget holder seg på samme nivå som foregående måned. Sterk etterspørsel etter byggevarer både internasjonalt og nasjonalt påvirker også trebaserte byggevarer, fastslår Treindustrien.

– Vi er bekymret for leveringsevnen fremover. Det kommer stadig flere meldinger fra bedriftene om at nødvendige investeringer for å sikre produksjonskapasitet stopper opp, som følge av utfordringer med å sikre kritisk personell, sier Finstad.