Stor støp på senketunnelen i Bjørvika, Oslo.

Største enkeltstøp i gang

I går startet den største enkeltstøpen på Havnelagersiden av senketunnelen.

Det er koblingen til senketunnelen som blir støpt. Frem til lørdag vil det støpes 2200 kbm betong som omfatter fem forskjellige betongresepter.

Hittil er det støpt 800 kbm. Det støpes frem forskjellige resepter med lavvarmebetong. En med plastfiber, en uten plastfiber, selvkomprimerende betong med liten stein, selvkomprimerende betong med stor sein og selvkomprimerende betong med naturgrus.

- Den store utfordringen er å få betongen plassert i vegger og tungt armerte dragere, bomnisje og kjøreåpning, opplyser senioringeniør Rune Hanssen i NCC Construction til Byggeindustrien.