Størst nytte for pengene med midtdeler og 90 km/t

Eksisterende E18 fra Brokelandsheia til Vinterkjær er den strekningen i Aust-Agder som har høyest ulykkesfrekvens og med flere alvorlige ulykker de seneste årene. Den er derfor satt opp som den første som skal bygges ut innenfor det som skal finansieres av bompakken i Aust-Agder.

E18 på strekningen Brokelandsheia til Vinterkjær er 12 kilometer lang og går cirka sju kilometer i Gjerstad kommune og cirka fem kilometer i Risør kommune. Prosjektet er kostnadsregnet til 450 millioner kroner (2001) og inkluderer ny motorvei klasse B med midtdeler og forbikjøringsfelt på 70 prosent av strekningen samt to nye toplanskryss på henholdsvis Brokelandsheia i Gjerstad og Moland i Risør. Det er nå bestemt at veien skal åpnes for trafikk fram til Akland (11,5 km) høsten 2004. Den nye E18-strekningen er den første i fylket som bygges ut etter Statens vegvesens nye visjon om trafikksikkerhet. Den nye veistrekningen er cirka 800 meter kortere enn den gamle vegen. Som foreløpig eneste strekning i Agder vil den bli skiltet med 90 kilometer i timen fartsgrense. Med den høye standarden en har på den nye veien, kan en regne med at trafikkhastigheten vil ligge gjennomsnittlig opp mot skiltet hastighet. På eksisterende vei med dårlig kurvatur og standard, og med skiltet hastighet 50, 60 og 70 kilometer i timen, regner man med at gjennomsnittshastigheten ligger i underkant av 60 kilometer i timen. Dette gir en forventet hastighetsøkning på cirka 30 kilometer i timen i snitt og en tidsbesparelse på cirka fem minutter. Dette utgjør bortimot halvering av kjøretid på strekningen.