Tone Lindberg Grøstad og Njål Hagen kan rapportere om gode salgstall for andre kvartal.

Storsalg av anleggsmaskiner i andre kvartal

I fjor var det all-time high når det gjelder salg av anleggsmaskiner – i år ligger man så langt foran fjoråret.

I andre kvartal ble det solgte hele 1.754 anleggsmaskiner.

– Dette er 150 flere enn på samme tid i fjor. I første kvartal var salget noe lavere enn i fjor, så totalt ligger vi nå 14 maskiner foran 2017 i første halvår, sier fagsjef Njål Hagen i Maskingrossisternes Forening (MGF), som utarbeider statistikken. 

En tøff vinter kan forklare noe av nedgangen i første kvartal – og det var i hovedsak de mindre maskinene som gikk ned. Totalt ble det solgt 736 maskiner i første kvartal mot 872 på samme tid i fjor.

– Men i andre kvartal har salget virkelig tatt seg opp. Tempoet i anleggsmarkedet er meget høyt om dagen, og vi regner med at Vei og Anlegg 2018 også var med på å påvirke tallene i noe grad, legger hagen til.

Spesielt er salget godt for hjullastere og gravemaskiner på hjul. Det ble totalt solgt 2.490 maskiner i første halvår mot 2.476 i samme periode i fjor.

– Det er definitivt gode tall som fremkommer i statistikken – og viser at hele bransjen går på høygir, legger adm. dir. Tone Lindberg Grøstad MGF til.