Lilleelvbrua i Porsgrunn. Foto: Statens vegvesen

Større setninger enn forventet på ny bru i Porsgrunn

Lilleelvbrua i Porsgrunn har siden den ble støpt sommeren 2018, sunket omtrent 2,5 centimeter. Dette er mer enn forventet, men setningene ser nå ut til å være avtagende, og det er ikke snakk om noe dramatikk, opplyser Vegvesenet.

Den 30 meter lange Lilleelvbrua i Porsgrunn åpnet tidlig i desember 2018 som en del av ny fylkesvei 32 mellom Gimlevegen og Augestadvegen i Bypakke Grenland.

Brua er monolittisk støpt, med landkar og bruplate i én sammenhengende konstruksjon, uten fuger. Landkarene står på peler, med 18 stykker på sørsiden av elven og 16 på nordsiden. Stålpelene er H-profil, og er friksjonspeler uten kontakt med fjell. De fleste av de totalt 33 pelene er omtrent 60 meter lange, men noen er så lange som 75 meter.

Prosjektleder Arvid Veseth i Statens vegvesen sier til Byggeindustrien at undersøkelser i grunnen har vist at det er omtrent 85 meter ned til fjell i området. Setninger er gjerne noe man må regne med ved bruk av friksjonspeler, men Veseth bekrefter overfor Byggeindustrien at de målte setningene har vært noe større enn hva prosjektet i utgangspunktet ventet seg.

– Vi har fått større setninger enn forventet, og det liker vi ikke, men det er ingen dramatikk. De går overhodet ikke ut over bæreevnen til brua, understreker Veseth.

Prosjektlederen forteller at setningene først ble varslet våren 2018, da entreprenøren støpte bruplaten, og siden sommeren samme år har Vegvesenet gjennomført flere målinger for å følge med på utviklingen.

– Det er registrert setninger på i sum 2,5 centimeter siden sommeren 2018. Målenøyaktigheten er på mellom to og fem millimeter per måling, så vi må måle over tid for å kunne konkludere med noe nøyaktig. De siste målingene som er gjort, viser nå avtagende tendenser, sier Veseth.

Setningene er, ifølge prosjektlederen, jevne, og på ingen tidspunkt har det vært aktuelt å stenge brua for trafikk i forbindelse med setningene.

– Vi venter nå at setningene skal avta og etter hvert stoppe opp. Frem til da gjennomfører vi målinger og skriver rapport månedlig, forteller Veseth.

Saken har tidligere blitt omtalt av de Porsgrunn-baserte avisene Telemarksavisa og Varden.