En tankbil med rundt 16.000 liter bensin har kjørt i en fjellvegg i Skatestraumtunnelen i Bremanger og eksplodert onsdag formiddag. Foto: Daniel Restad / NTB scanpix

Større fare for brann i undersjøiske tunneler

Faren for brann er større i undersjøiske tunneler enn i andre tunneler, ifølge en risikoanalyse.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) publiserte i vinter en risikoanalyse av brann i tunneler.

Her fremgår det at undersjøiske tunneler er kraftig overrepresentert i brannstatistikken fordi disse tunnelene er bratte, og stigningsforholdene kan føre til varmgang i motor og bremser i tunge kjøretøy. Etter brannen i Skatestraumtunnelen i Bremanger onsdag, understreker avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB at beredskapen ivaretas på best mulig måte, men det må tas høyde for at ulykker kan skje.

– Brannsikkerheten i norske tunneler er god, sier Rygh.

44 prosent av alle tunnelbranner skjer i de 4 prosent av tunnelene i Norge som har en stigningsgrad på mer enn 5 prosent.

Stigningsgraden i Skatestraumtunnelen i Bremanger er 10 prosent.