Storkontrakt til Balfour Beatty Rail

Balfour Beatty Rail AS har signert en kontrakt til en verdi av 40 millioner kroner for å bygge jernbaneanlegg for LKAB i Narvik.

 

MTAS har fått som oppdrag å bygge ut den jernbanetekniske delen av SILA, og har valgt Balfour Beatty som entreprenør. Arbeidene oppfatter spor, kontaktledning, lavspennnings- og signalarbeider.

MTAS bygger en ny losseterminal for malm, kalt SILA, i Narvik. MTAS er eid av LKAB, og er ansvarlige for LKAB's jernbanedrift i Norge.

Jernbanelinjen Malmbanan står for to tredjedeler av alt gods som transporteres på jernbane i Sverige, og det er først og fremst malm-, skog- og stålprodukter som transporteres.

På strekningen Kiruna - Narvik fraktes 16 millioner nettotonn malm pr år. Malmbanan ble åpnet 14. juli 1903, og forgjengeren til Balfour Beatty Rail var med på elektrifiseringen av strekningen mellom Kiruna og riksgrensen. Dette var den første lengre jernbanestrekningen i Sverige som ble elektrifisert. Transportvolumet øker hele tiden på malmbanan. I 2002 ble det på hele strekningen transportert 19,2 millioner tonn, og i 2009 beregnes det at hele 28 millioner tonn vil bli transportert.