Storflom deler Norge

Flere måtte søke tilflukt og vente på hjelp fra helikoptre da vannmassene flommet inn over Gudbrandsdalen fredag. Ingenting tyder på at det blir bedre lørdag.

50-årsflom i vente

Vannføringen i enkelte vassdrag kan nå nivået for stor flom – 50-årsflom – i løpet av fredag eller lørdag, melder Flomvarslingstjenesten.

Hovedtyngden av nedbøren kommer vest i Oppland, i Buskerud og i indre Sogn.

Flere steder har vannføringen kulminert i løpet av natt til fredag, men ytterligere nedbør og snøsmelting kan føre til at vannføringen i enkelte vassdrag vil nå nivå for stor flom, 50-årsflom.

I Sør-Trøndelag gjelder dette Driva. I Glomma, Numedalslågen, Hallingdalselva, Begna og Drammenselva ventes ikke vannføringer over middel- til 5-årsflom.

I Mjøsa ventes vannstanden å stige betydelig de neste dagene, og inntil to meter de nærmeste sju dagene.

I høyereliggende områder øker faren for at det kan gå skred av løsmasser, som følge av mye vann i bakken kombinert med store nedbørsmengder og tilførsel av smeltevann.

Det varme været i Nord-Norge, der er ventet å bli enda varmere også i fjellet, har ført til flom i mange vassdrag, og vannføringen ventes å stige ytterligere i de vassdragene der det fremdeles er snø.

Enkelte steder i nord kan vente opp mot 10- til 20-års flom i flere vassdrag, blant dem øvre deler av Vefsna og Junkerdalselva. Vannstanden vil imidlertid nå toppnivået i løpet av helgen, ifølge Flomvarslingstjenesten. Fra mandag er det varslet kjøligere vær.

Flere venter å bli hentet ut fra ras

Flere personer ventet fredag kveld på å bli hentet ut med helikopter fra ras som gikk forskjellige steder i Gudbrandsdalen. Svært mange er evakuert fra boligene sine, opplyser politiet.

– Jeg har ikke tallet, men vi har evakuert svært mange fra boliger i Kvam og Otta som er hardest rammet, sier operasjonsleder Svein Brubakken i Gudbrandsdal politidistrikt til NTB.

Han sier at de har vært involvert i en rekke redningsaksjoner.

– Akkurat nå har vi hentet ut et eldre ektepar som måtte søke tilflukt på en seter. Flere venter på å bli hentet ut, sier Brubakken.

Politihund

Tidligere fredag måtte en politimann og en politihund hentes ut fra et ras i Rosten i Oppland av et Sea King redningshelikopter.

– Vi er involvert i flere redningsaksjoner, sier redningsleder Asbjørn Viste ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge (HRS) til NTB.

Han sier det ikke er meldt om at noen befinner seg i direkte fare, men at de store vannmassene likevel gjør at de må hentes ut luftveien.

Det er spesielt i området mellom Kvam og Otta at flere står fast på grunn av ras. Værprognosene tyder på at situasjonen kan bli langvarig og vare ut i pinsehelgen.

Også hus ble tatt av flommen.

– Vi har i hvert fall oversikt over to bolighus som er tatt av vannmassene, sier Brubakken.

– Hold dere hjemme

– Vi oppfordrer alle som har tenkt seg inn i dette området til å kjøre en annen vei, eller til å la være å reise, sier Viste.

Vannmengdene forflytter seg stadig sørover, så problemområdet forflyttes også, ifølge redningslederen.

HRS betegner situasjonen som uoversiktlig. De vurderer fredag å flytte skogbrannhelikopteret fra Torp i Vestfold nærmere de rasutsatte områdene i Gudbrandsdalen.

Telenors mobilnett lå delvis nede fredag, og Hovedredningssentralen frykter at manglende mobilnett kan føre til at personer som sitter innesperret på grunn av ras, ikke får varslet om dette.

– Det er en stor utfordring at telenettet ligger delvis nede. Vi risikerer at flere blir sittende fast uten mulighet til å få varslet, sier Viste.

Reddet av hjullaster

Familien Enget fra Kvam sier til gd.no at de måtte vente i to timer på hjelp, mens det raste rundt dem.

– Vi ble kjørt i skuffen til en hjullaster for å unngå jord- og vannmassene. Det var uhyggelig, sier Siv Rolvsbakken til gd.no.

Fredag ettermiddag var flere beboere fra Nord-Fron kommune evakuert til et vertshus i kommunen.

– Jeg vet ikke hva som skjer, for vi har ikke fått noen beskjed. Vi reiser i hvert fall ikke hjem igjen, sier Rolvsbakken.

Hun sier familien ble oppmerksomme på raset ved 8-tiden fredag morgen.

– Det kom vann i kjelleren, så begynte telefonledningen å svaie. Da var det bare å komme seg ut. Der ble vi møtt av digre trær og steiner som veltet inn på gården. Vi måtte løpe ned jordet, sier hun. Hun sier at veiene rundt gården raste sammen. Familien måtte vente et par timer før hjelpen kom.

 

– Vi venter at regnværet forsetter gjennom natten og utover dagen lørdag, sier statsmeteorolog Espen Biseth Granan til NTB.

Dermed må Gudbrandsdal politidistrikt stålsette seg for nok en vanskelig dag pinseaften.

– Det vi hører nå, er at vannstanden i Lågen står over nivået fra storflommen i 1995. Så dette er utfordrende, sier operasjonsleder Svein Brubakken i Gudbrandsdal politidistrikt til NTB.

Vasket vekk hus
Flere hus ble totalt ødelagt av vannmassene. Gjennom hele fredag jobbet politi og redningspersonell på høygir for å hjelpe folk vekk fra flommen. Verst rammet ble Otta og Kvam. Her måtte flere søke tilflukt i bygdehus og på vertshus. Ved 20-tiden ventet fortsatt noen på å bli evakuert.

– Fortsatt har vi noen som venter på hjelp fra helikopter, sier Brubakken.

Uoversiktlig
Han har ikke noen samlet oversikt over hvor mange som er evakuert fra veier eller bolighus, men det skal ifølge NRK dreie seg om flere hundre.

– Situasjonen er svært uoversiktlig. Ikke minst fordi nettet til Telenor ligger nede. Vi vet jo ikke om det er noen som trenger hjelp som ikke klarer å få tak i oss, sier Brubakken.

Redningsledelsen brukte derfor et Sea King redningshelikopter til å fly over de rasutsatte områdene for å se om de fant flere som trengte hjelp, men fant ingen.

Stengte veier
Gjennom fredag var flere viktige veier stengt. E6 var blant annet stengt på fem forskjellige steder. Fredag kveld var E6 fortsatt stengt ved Rosten ved Dombås, og veien blir ikke åpnet igjen fredag.

– Også omkjøringsveien er stengt på grunn av ras, sier Brubakken.

I Østerdalen er riksvei 3 stengt mellom Rena og Koppang på grunn av flommen.

Kjell Vinje i Statens vegvesen ber innstendig folk om å holde seg hjemme og borte fra de flomutsatte veiene.

– Vi anbefaler trafikantene om å holde seg i ro og holde seg unna de flomutsatte områdene. Spesielt krevende er E6 gjennom deler av Gudbrandsdalen og Dovrefjell, samt riksvei 3 gjennom Østerdalen ved Tynset, sier han.

Reddet av hjullaster
Blant dem som ble evakuert, var en familie fra Kvam. Mor i familien, Siv Rolvsbakken, sier til gd.no at de måtte vente i to timer på hjelp, mens det raste rundt dem.

– Vi ble kjørt i skuffen til en hjullaster for å unngå jord- og vannmassene. Det var uhyggelig, sier hun.

Siv Rolvsbakken sier familien ble oppmerksomme på raset ved 8-tiden fredag morgen.

– Det kom vann i kjelleren, så begynte telefonledningen å svaie. Da var det bare å komme seg ut. Der ble vi møtt av digre trær og steiner som veltet inn på gården. Vi måtte løpe ned jordet, sier hun. Hun sier at veiene rundt gården raste sammen. Familien måtte vente et par timer før hjelpen kom.

Krisemøte
Justisminister Knut Storberget (Ap) følger tett med på situasjonen i de flomutsatte kommunene.

Fredag kveld satt justisministeren og samferdselsministeren i krisemøte sammen med representanter for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Hovedredningssentralen angående flomkrisen og mobilnettet som ligger nede, melder VG Nett.